fbpx
Konkurs na najlepszą mgr | 2021/2022

Konkurs na najlepszą mgr | 2021/2022

Wiedza ma nie tylko niematerialną wartość. Konkurs na najlepszą pracę magisterską 2021/2022.
Jak co roku, w Międzynarodowy Dzień Teatru, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza laureatów Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie. Tegoroczne Jury w składzie: prof. dr hab. Małgorzata Leyko (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Krzysztof Kurek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący) przyznało trzy nagrody, trzy równorzędne wyróżnienia oraz jedną nagrodę specjalną.

 

Tegoroczną Nagrodę główną im. Ewy Guderian-Czaplińskiej (w wysokości 3 000 zł) Jury przyznało Krystynie Berkan, autorce pracy Między katedrą a kunstkamerą. „Zamiana” Paula Claudela napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Kubikowskiego w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

II Nagroda (i 2 ooo zł) trafiła do Karoliny Kosieradzkiej za pracę Proszę państwa do… lasu. Powracające obrazy Zagłady wobec kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej napisaną pod kierunkiem prof. Joanny Krakowskiej w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, a III Nagroda (1 500 zł) do Joanny Tarasińskiej, autorki pracy Motywy floralne we współczesnym teatrze polskim napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kornasia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jury przyznało trzy równorzędne wyróżnienia (w wysokości 1000 zł każde): Marcie Wiśniewskiej za pracę Sprawczość sztuki społecznej na przykładzie kolędowania powstałej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława Kocura w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Józefowi Legierskiemu za pracę Pamięć agonistyczna a teatr. Analiza „Trojanek”, „Bachantek” oraz „Alkestis” Eurypidesa i ich współczesnych inscenizacji w kontekście memory studies napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Fazan na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Adriannie Maleckiej za pracę Intymność w zawodzie aktora – metody bezpiecznej pracy w świetle upowszechniania się koordynacji intymności napisaną pod kierunkiem dr Agaty Adamieckiej-Sitek w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Laureatem Nagrody specjalnej im. Jerzego Gota (w wysokości 2000 zł) został Wojciech Sztyk, autor pracy Teatralizacja oświeceniowego rytuału przejścia na przykładzie tragedii lirycznej „Castor et Pollux” Jeana-Philippe’a Rameau napisanej pod kierunkiem dr Anny Wereckiej-Gryć w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Wszystkim laureatkom i laureatom serdecznie gratulujemy.


 

Jesteś absolwentem kierunku humanistycznego i obroniłeś pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze w mijającym roku akademickim lub planujesz się jeszcze obronić? Ten konkurs jest dla Ciebie – na zgłoszenia czekamy do końca października.

 

Prace magisterskie z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i perfromansie oceniać będzie Jury w składzie: prof. dr hab. Małgorzata Leyko (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Krzysztof Kurek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Autorzy najlepszych otrzymają nagrody finansowe.

Celem Konkursu organizowanego przez Instytut Teatralny jest wspieranie młodych naukowców zajmujących się wiedzą o teatrze, performatyką i nauką o widowiskach, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach. W Konkursie mogą brać udział prace magisterskie spełniające wymagania opisane w Regulaminie zamieszczonym poniżej.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi tradycyjnie 27 marca 2023, kiedy obchodzić będziemy 61. Międzynarodowy Dzień Teatru.

Zgłoszenia (zawierające prace i formularze zgłoszeniowe) należy przesyłać do 31 października 2022 roku w dwóch formach:

  • elektronicznej (na adres mailowy: konkurs.magisterski@instytut-teatralny.pl)
  • papierowej (na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów l, z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską”).

Decyduje data stempla pocztowego oraz data wysłania wiadomości e-mail.

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności