fbpx
W poszukiwaniu strategii. Działania instytucji teatralnych w czasie pandemii. | Raport z badań

W poszukiwaniu strategii. Działania instytucji teatralnych w czasie pandemii. | Raport z badań

Podstawowym celem badań była identyfikacja strategii podejmowanych przez działające w Polsce instytucje teatralne w czasie pandemii.

Podstawowym celem badań była identyfikacja strategii podejmowanych przez działające w Polsce instytucje teatralne w czasie pandemii. Autorów interesowało zarówno to, w jakiej sytuacji podmioty tego rodzaju znalazły się po decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 marca 2020 roku o czasowym zamknięciu instytucji kultury z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia spowodowanego rozpowszechnianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, jak i to, w jaki sposób na nią zareagowały, co sprawiało im największą trudność, z czym zaś radziły sobie bardzo dobrze; czy w czasie lockdownu koncentrowały się tylko na swoich problemach czy też na problemach innych, a także, co te reakcje umożliwiało.

Respondentami i respondentkami były osoby kierujące instytucjami teatralnymi w Polsce (najczęściej byli to dyrektorzy i dyrektorki, w wyjątkowych sytuacjach ich zastępcy lub zastępczynie). Pozyskane informacje o sytuacji teatrów w okresie pandemii pochodzą zatem od osób, które mają najszerszą na ten temat wiedzę oraz które muszą, z racji pełnionej funkcji, orientować się we wszystkich aspektach działania podległych im instytucji, ale także których sposób myślenia i oceny bieżącej sytuacji stanowi jeden z czynników reagowania na nią w przyszłości. Osoby te jednak nie reprezentowały wszystkich postaw wobec pandemii obecnych wśród ludzi teatru z tej prostej przyczyny, że zajmują wśród nich zaledwie jedną z wielu możliwych pozycji. To z kolei powoduje, że nie można poczynionych w tym raporcie ustaleń traktować jako wyczerpującego obrazu sytuacji, w jakiej znalazł się teatr po ogłoszeniu decyzji o czasowym zamknięciu instytucji kultury. Ustalenia te powinny być uzupełniane przez analizę informacji pozyskanych od innych osób obecnych w polu teatralnym w Polsce i to pole współtworzących.

Spis treści

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności