fbpx
Ewa Guderian-Czaplińska | „Szara strefa awangardy i inne szkice”

Ewa Guderian-Czaplińska | „Szara strefa awangardy i inne szkice”

W tomie zgromadzono najważniejsze teksty Autorki dotyczące nowatorskich działań artystycznych – polskich i zagranicznych – przypadających na okres międzywojenny.
Nakładem Wydawnictwa Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego ukazała się kolejna publikacja w ramach projektu Odzyskana awangarda. „Szara strefa awangardy i inne szkice” to zebrane teksty pióra wybitnej badaczki Ewy Guderian-Czaplińskiej pod redakcją Małgorzaty Leyko i Wojciecha Dudzika. Książkę można kupić w księgarni „Prospero” IT oraz na stronie prospero.e-teatr.pl.

 

Zagadnienia dramatu awangardowego oraz awangardy teatralnej stanowiły ważny nurt badań zmarłej przedwcześnie Ewy Guderian-Czaplińskiej (1962–2020), związanej przez całe życie naukowe i zawodowe z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W niniejszym tomie zgromadzono najważniejsze jej teksty dotyczące nowatorskich działań artystycznych – polskich i zagranicznych – przypadających na okres międzywojenny. Pierwszą część publikacji stanowi przedruk książki „Szara strefa awangardy”, wydanej w 1998 i obejmującej zagadnienia twórczości dramaturgicznej Awangardy Krakowskiej: Jana Brzękowskiego, Jalu Kurka, Tadeusza Peipera i Juliana Przybosia.

W drugiej części tomu znalazły się teksty rozproszone, poświęcone dramatowi i teatrowi (nie tylko) awangardowemu, publikowane wcześniej w monografiach zbiorowych i czasopismach. Zamieszczone tu obok siebie pokazują pewną ewolucję zainteresowań Autorki, która od zagadnień początkowo związanych z dramatem, w późniejszych pracach przeszła do problemów kompozycji przestrzeni teatralnej oraz relacji między sztukami plastycznymi a teatrem. Tu ważne miejsce zajmują artykuły „Z czego buduje się tło sceniczne?” (o koncepcjach scenograficznych Iwo Galla), „Wyobrażone przestrzenie teatru Teresy Żarnowerówny” oraz „Nie obrazy – relacje. Nowe przestrzenie w awangardowych projektach teatralnych”, a także opis przedstawienia „Sen” Felicji Kruszewskiej w reżyserii Edmunda Wiercińskiego w Teatrze Nowym w Poznaniu (1927).

Kilka z tekstów zamieszczonych w drugiej części tej książki powstało w związku z zaangażowaniem Ewy Guderian-Czaplińskiej w prace zespołu realizującego w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego projekt „Odzyskana awangarda. Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej” w 2017 z okazji obchodów Roku Awangardy.

Oddając do rąk czytelników ten tematycznie skomponowany wybór tekstów Ewy Guderian-Czaplińskiej, pragniemy, aby dostrzegli w nich niezwykłą przenikliwość Autorki, a czasami wręcz przewrotność badawczą, doskonałą znajomość zjawisk i twórców, o których pisała, wielką inteligencję i otwarcie na dialog. A ci, którzy ją znali, zapewne odnajdą w tych zdaniach i frazach, tak charakterystyczne dla Ewy dowcip, bezpośredniość i radość życia.

Odzyskana awangarda

U podstaw rozpoczętego w 2017 w Instytucie Teatralnym projektu Odzyskana Awangarda legła potrzeba głębszego poznania tradycji teatralnych krajów regionu oraz ich szerszego rozpropagowania poza nimi. Pierwszym etapem realizacji projektu było powołanie platformy badaczy teatru Europy Środkowo-Wschodniej. Platforma, tworzona przez teatrologów z 14 środkowoeuropejskich krajów: z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Gruzji, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier umożliwiała i nadal pozwala na wymianę wiedzy oraz swobodną dyskusję.

Rezultatami tej fazy projektu były dwie publikacje: antologia „Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór tekstów źródłowych” pod red. Ewy Guderian-Czaplińskiej i Małgorzaty Leyko (znalazły się w niej teksty programowe, w większości nietłumaczone wcześniej na język polski, artystów historycznej awangardy teatralnej z 11 krajów – od Bułgarii po Węgry – poprzedzone obszernymi wstępami współczesnych badaczy) oraz książka „Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central and Eastern Europe”, pod red. Dariusza Kosińskiego i Zoltána Imre – efekt konferencji, która odbyła się w Instytucie Teatralnym w listopadzie 2017 roku.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2018–2023, nr projektu 11H 17 0144 85.


Projekt ma na celu udokumentowanie i przedstawienie dorobku awangardy teatralnej Europy Środkowo-Wschodniej. Punkt wyjścia stanowi założenie, że siła oddziaływania niemieckiej i rosyjskiej awangardy teatralnej przesłoniła dorobek awangardy krajów leżących w pasie pomiędzy Niemcami i Rosją – od krajów nadbałtyckich po Bałkany i Kaukaz. Tymczasem kultura tych krajów wytworzyła oryginalne, własne projekty i rozwiązania, w jakiejś mierze będące przetworzeniem inspiracji płynących ze Wschodu i Zachodu, nieodmiennie jednak kierowanych poszukiwaniami własnego stylu teatralnego.

W ramach serii Odzyskana awangarda, oprócz zbioru tekstów źródłowych z lat 1919–1939 „Polska awangarda teatralna 1919–1939. Antologia”, wspomnianych „Pism teatralnych” Łesia Kurbasa oraz książki „Szara strefa awangardy i inne szkice” Ewy Guderian-Czaplińskiej pod redakcją Małgorzaty Leyko i Wojciecha Dudzika, wydane zostaną także: oczekiwana od dawna nowa książka Małgorzaty Dziewulskiej, pisma teatralne Emila Františka Buriana pod redakcją Jana Jiříka w przekładzie Krystyny Mogilnickiej oraz leksykon awangardy teatralnej Europy Środkowo-Wschodniej (w języku angielskim).

Ostatnia publikacja będzie podsumowaniem projektu badawczego finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki „Odzyskana awangarda. Polska i środkowoeuropejska awangarda teatralna”.


 

Ewa Guderian-Czaplińska
Szara strefa awangardy i inne szkice

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ISBN/ISSN: 978-83-66124-70-7
Rok wydania: 2021
Seria wydawnicza: Odzyskana awangarda
Oprawa: broszura

Książka dostępna jest w księgarni PROSPERO Instytutu Teatralnego w cenie 35 zł.

–> PRZEJDŹ NA STRONĘ KSIĘGARNI

SPIS TREŚCI

Od redaktorów — 9

SZARA STREFA AWANGARDY
Wstęp — 15

I

Tadeusz Peiper: Teatr awangardowy od świtu do klęski — 19
Szósta! Szósta!, czyli awangardowa pobudka — 21
Skoro go nie ma, to znaczy, że przegrał — 47

II
Jalu Kurek: Od teatru do literatury — 65
Kalendarium dramatyczne — 67
Awangardowe Gołębie — 75
Wariacje dantejskie — 87
Jalu Kurek jako pacyfista — 105

III
Jan Brzękowski: Awangarda jest więzieniem — 121
„Poeta, nawet naprawdę sławny” — 123
O niemożności trzymania wielbłąda na kolanach — 137

IV
Julian Przyboś: Dramaturg to ktoś inny — 145
Geometria pijana: daty i tematy — 147
Teatr w teatrze – krakowskim — 157
„Niech tu nie wchodzi nikt, kto nie zna geometrii” — 167
O artystycznym podziale ról — 185
Szara strefa awangardy — 189
Spis treści

INNE SZKICE

Dramaturgia dwudziestolecia międzywojennego (1918–1939) — 209
Między tradycją a awangardą – o dramatach awangardzistów krakowskich. (Wstępnie) — 235
Z czego buduje się tło sceniczne? — 273
Sen Felicji Kruszewskiej w inscenizacji i reżyserii Edmunda Wiercińskiego — 283
Wyobrażone przestrzenie teatru Teresy Żarnowerówny — 293
Nie obrazy – relacje. Nowe przestrzenie w awangardowych projektach teatralnych — 311
Działanie słowem, czyli po co awangardzie dramat — 329

Indeks nazwisk — 349


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności