fbpx
Konkurs na najlepszą mgr | 2013/2014

Konkurs na najlepszą mgr | 2013/2014

Jury w składzie: przewodniczący prof. Dariusz Kosiński, członkowie prof. Ewa Guderian-Czaplińska i prof. Robert Cieślak zadecydowało o przyznaniu dwóch Nagród głównych w konkursie.
Wyniki Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie | 2013/2014

 

Jury w składzie: przewodniczący prof. Dariusz Kosiński, członkowie prof. Ewa Guderian-Czaplińska i prof. Robert Cieślak po przeanalizowaniu 23 prac magisterskich nadesłanych na organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego konkurs dla najlepszej pracy magisterskiej z zakresu teorii teatru, widowiska lub performansu zadecydowało o przyznaniu dwóch Nagród głównych, po 3000 zł każda:

– dla Zofii Smolarskiej (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Wydział Wiedzy o Teatrze), za pracę „Ślepe uliczki teatru dokumentalnego. Analiza procesu produkcji spektaklu” – gry „Situation rooms” berlińskiego kolektywu Rimini Protokoll (promotor Tomasz Kubikowski) – zawierającą przenikliwą i krytyczną analizę strategii współczesnego teatru dokumentalnego z uwzględnieniem procesu produkcji i znaczenia miejsca, z którego mówi badacz;

– dla Mateusza Chaberskiego (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki) za pracę „Duchy i nawiedzone domy. Strategie modyfikowania pamięci przestrzeni zbiorowej w przedstawieniach site specific” (promotor prof. dr hab. Małgorzata Sugiera) – opartą na znakomitym rozeznaniu w najnowszych koncepcjach z zakresu performatyki i badań nad pamięcią. Ta sama praca otrzymuje Nagrodę specjalną im. Sławomira Świontka dla najlepszej pracy z zakresu teorii teatru, widowiska lub performansu w wysokości 2000 zł – za udaną próbę sformułowania nowej teorii przedstawień site-specific, z uwzględnieniem zmienności percepcji przestrzeni i konstruowania pamięci.

Przyznano również dwa Wyróżnienia, po 1000 zł każde:

– dla Katarzyny Donner (PWST w Krakowie- filia we Wrocławiu, Wydział Lalkarski, Reżyseria Teatru Lalek) za pracę „Idiomy (nowego) cyrku”, (promotor prof. dr hab. Mirosław Kocur) – w której autorka proponuje ambitną, pionierską próbę stworzenia monograficznego opisu zjawiska nowego cyrku

– dla Tomasza Ciesielskiego (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Teorii Dramatu i Teatru) – za pracę „Metoda obstrukcji Palle Granhøja” (promotor prof. dr hab. Małgorzata Leyko) – proponującą trafne zastosowanie neuronauk do badań nad tańcem współczesnym.


 

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności