fbpx
Projekty badawcze

Inna Scena

Celem projektu jest włączenie w obszar badań nad historią i współczesnością polskiego teatru problematyki kulturowej tożsamości płci i tożsamości seksualnej, widzianych w perspektywie gender studies i teorii queer. Konferencje, seminaria, wykłady i wydawnictwa mają uruchamiać nurt refleksji, który wypełni dotkliwą lukę w polskiej myśli teatralnej i pozwalać wypracować język do opisu tego, co od lat dzieje się na naszych scenach, a o czym wciąż nie potrafimy rozmawiać.

I odsłona: 1-3 grudnia 2005 Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego
II odsłona: 7-8 grudnia 2006 Ciało, płeć, pożądanie: tożsamość seksualna w polskim dramacie i teatrze
III odsłona: 27-28 marca 2008 Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer
IV odsłona: 23-24 maja 2011 Inna Scena. Obscena

koordynator: Agata Adamiecka-Sitek


Nowe historie

Cykl konferencji naukowych, organizowanych wspólnie z Katedrą Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, układających się w program o nazwie „Nowe historie – ku pluralizmowi metodologicznemu w historii teatru”. Jego zasadniczym celem jest wzbogacenie i unowocześnienie polskiej historii teatru w jej aspekcie meta krytycznym i metodologicznym oraz podjęcie próby zastosowania współczesnej refleksji metahistorycznej do historii teatru. Chodzi o pobudzenie dyskusji nad przedmiotami badań historycznoteatralnych, specyfiką i uwarunkowaniami historii teatru oraz inspirowanie nowych programów badawczych, odkrywających obszary dotychczas niedostrzegane lub uważane przez polską historię teatru za marginalne.

I odsłona: 23 – 25 listopada 2009 Ustanawianie historii
II odsłona: 15 – 16 listopada 2010 Wymowa faktów
III odsłona: 28 – 29 listopada 2011 Nowe biografie

koordynator: Agata Adamiecka-Sitek

 

European Route of Historic Theatres

European Route of Historic Theatres (Europejski Szlak Teatrów Historycznych) to międzynarodowy projekt realizowany w latach 2012–2016 przy współudziale instytucji kultury z takich krajów jak: Hiszpania, Francja, Niemcy, Szwecja, Polska, Wielka Brytania, Czechy, Chorwacja, Włochy. Zadaniem projektu jest wytyczenie 11 szlaków turystycznych i stworzenie osobom lubiącym podróżować alternatywnego sposobu zwiedzania Europy poprzez odwiedzenie historycznych budynków teatralnych, zaznajomienie się z ich historią, w którą wpisane są nierzadko ważne wydarzenia danego kraju oraz obejrzenie ciekawej architektury.

koordynator: Monika Żytkowiak
www.perspectiv-online.org

 

Theatre Architecture in Central Europe

Theatre Architecture in Central Europe (Architektura Teatralna Środkowej Europy) był trzyletnim (trwającym od lutego 2008 do stycznia 2011) projektem z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego, realizowanym w ramach programu Unii Europejskiej Kultura 2000. Głównym celem projektu było zaprezentowanie, przy użyciu rozmaitych sposobów, istniejącej wiedzy na temat architektury teatralnej w Europie Środkowej. Dzięki współpracy między ośrodkami badawczymi i dokumentacyjnymi z pięciu krajów, historia rozwoju architektury teatralnej w poszczególnych częściach Europy Środkowej została przedstawiona na szerszym tle całego regionu.

koordynator: Monika Żytkowiak
www.theatre-architecture.eu


Archiwum Teatru Alternatywnego

Projekt dokumentacyjno-badawczy Archiwum Teatru Alternatywnego ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu możliwie najpełniejszego zbioru akt, dokumentów, wydawnictw, zdjęć, nagrań video i audio oraz wycinków prasowych, które dotyczą alternatywnego ruchu teatralnego w Polsce w latach 70. i 80. XX w.

Celem projektu jest także zabezpieczenie gromadzonych materiałów przed technicznym zniszczeniem, opisanie oraz udostępnianie materiału źródłowego także w Internecie, poprzez przeniesienie części zbiorów z nośnika tradycyjnego czy analogowego na nośnik cyfrowy.

koordynator: Agnieszka Kubaś
www.ata.e-teatr.pl

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności