TEATR POLSKA

TEATR POLSKA

Program zainicjowany w 2009 roku w celu ułatwienia dostępu do oferty polskich teatrów w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury.

Przed nami jubileuszowa, 15. edycja programu, który organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego od 2009 roku. Zgłoszenia spektakli teatralnych do TEATR POLSKA przyjmujemy do 20 marca.

 

Celem programu jest ułatwienie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny. Program popularyzuje sztukę teatralną oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych. Do tej pory spektakle pokazywane w ramach TEATR POLSKA obejrzało 330 tys. widzów w całym kraju.

Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do programu przeprowadzana jest w dwóch etapach. Przyjmujemy spektakle przygotowane przez teatry publiczne, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Warunkiem niezbędnym jest umieszczenie w karcie zgłoszeniowej linku do rejestracji video całego spektaklu.

Pierwszy etap kwalifikacji polega na uzyskaniu rekomendacji od Zespołu Sterującego ds. artystycznych. Zgłoszenia spektakli przyjmowane są do 20 marca 2023 r., wyłącznie drogą elektroniczną po zalogowaniu na stronie www.teatrpolska.pl. Werdykt Zespołu, czyli listę spektakli zarekomendowanych do organizacji objazdów poznamy do 8 maja 2023.

Drugi etap dotyczy oceny projektów objazdów wybranych spektakli przez Zespół Sterujących ds. finansowych. Wysokość przyznanych dofinansowań ogłoszona zostanie do 30 czerwca 2023 r.

Prezentacje spektakli na scenach domów kultury w całej Polsce w ramach TEATR POLSKA odbędą się w okresie od 1 września do 30 listopada 2023 roku.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem oraz załącznikami.

Więcej informacji o programie na www.teatrpolska.pl a aktualności również na facebook.com/TeatrPolska


W ramach programu TEATR POLSKA teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie prezentacji spektaklu w małych miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego, a które posiadają infrastrukturę umożliwiającą prezentację przedstawienia.

Kwalifikacje do programu odbywają się dwuetapowo. Pierwszy etap polega na zgłoszeniu spektaklu i uzyskaniu rekomendacji Komisji Artystycznej Programu. W drugim etapie przeprowadzana jest ocena  projektów objazdów spektakli, które uzyskały rekomendację oraz przyznanie dofinansowania przez Komitet Organizacyjny.

Inspiracją do powstania TEATRU POLSKA były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miejscowości najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej tamtego okresu.


 

Regulamin i szczegóły tegorocznej edycji są dostępne na www.teatrpolska.pl

Pokazy spektakli każdej edycji programu odbywają się między 1 września a 30 listopada.

Aktualności na temat terminów i ogłoszenia naboru spektakli dostępne również na Facebook

KONTAKT:

Katarzyna Rutkowska
tel. +48 883 600 503
krutkowska@instytut-teatralny.pl

Agnieszka Gławińska
tel. +48 22 501 70 02
aglawinska@instytut-teatralny.pl

STRONA INTERNETOWA:
www.teatrpolska.pl


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności