TEATR POLSKA

TEATR POLSKA

Program zainicjowany w 2009 roku w celu ułatwienia dostępu do oferty polskich teatrów w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury.

W ramach programu teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie prezentacji spektaklu w małych miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego, a które posiadają infrastrukturę umożliwiającą prezentację przedstawienia.

Kwalifikacje do programu odbywają się dwuetapowo. Pierwszy etap polega na zgłoszeniu spektaklu i uzyskaniu rekomendacji Komisji Artystycznej Programu. W drugim etapie przeprowadzana jest ocena  projektów objazdów spektakli, które uzyskały rekomendację oraz przyznanie dofinansowania przez Komitet Organizacyjny.

Inspiracją do powstania TEATRU POLSKA były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miejscowości najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej tamtego okresu.

Teatr Polska 2019 + Reduta

Regulamin i szczegóły tegorocznej edycji są dostępne na www.teatrpolska.pl

Pokazy spektakli każdej edycji programu odbywają się między 1 września a 30 listopada. Aktualności na temat terminów i ogłoszenia naboru spektakli dostępne również na Facebook

Program TEATR POLSKA organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

KONTAKT:

Maja Raczyńska
tel. 730 121 413
mraczynska@instytut-teatralny.pl

Agnieszka Gławińska
tel. 22 501 70 02
aglawinska@instytut-teatralny.pl

STRONA INTERNETOWA:
www.teatrpolska.pl

Powiązane