TEATR POLSKA

TEATR POLSKA

Program zainicjowany w 2009 roku w celu ułatwienia dostępu do oferty polskich teatrów w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury.

TEATR POLSKA 2022

1,7 mln złotych – to łączna wartość dofinansowań spektakli, które ruszą w teatralną podróż po kraju w ramach 14. edycji programu TEATR POLSKA Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Pokazy 18 finałowych przedstawień odbywać się będą w ośrodkach kultury od września do listopada 2022. Pełen harmonogram wydarzeń udostępniony zostanie na stronie www.teatrpolska.pl.

 

O wysokości dofinansowań poszczególnych produkcji zdecydował Zespół Sterujący ds. finansowych TEATR POLSKA w składzie: Kinga Chabiera, Andrzej Hamerski, Iwona Kotwica, Iwona Pastwa-Zarychta, Olga Sobkowicz po dokonaniu analizy i oceny wniosków oraz preliminarzy kosztorysów spektakli zakwalifikowanych się do organizacji objazdów.

Szczegółowa lista (kolejność alfabetyczna):

 1. Bezpieczne miejsce, reż. Tomasz Fryzeł, Teatr Łaźnia Nowa, 103 670 zł
 2. Bracia Polarnej Zorzy, reż. Dagmara Żabska, TEATR FIGUR KRAKÓW Fundacja Działań Twórczych, 115 850 zł
 3. Don Kichot, reż. Igor Gorzkowski, Stowarzyszenie Studio Teatralne Koło Teatr Soho, 105 300 zł
 4. Edukacja seksualna, reż. Michał Buszewicz, Teatr Współczesny w Szczecinie, 82 208 zł
 5. EXPERYMENT, reż. Piotr Jankowski, Fundacja Piotra Jankowskiego, 96 115 zł
 6. Faktoria przyjemności, reż. Agata Biziuk, Fundacja Mikro Teatr, 84 060 zł
 7. Kobieta z Wydm, reż. Adam Walny, Instytut Teatru Przedmiotu, 44 800 zł
 8. Koncert żałobny na sześciu tancerzy, koncepcja i choreografia: Omar Karabulut, Monika Witkowska, Vagabond Physical Collective, 116 690 zł
 9. KONGRES FUTUROLOGICZNY, reż. Daniel Adamczyk, Teatr Czytelni Dramatu, Centrum Kultury w Lublinie, 89 040 zł
 10. Lithos, reż. Jacek Owczarek, Materia, 61 250 zł
 11. Madagaskar, reż. Gosia Dębska, Fundacja Teatr PAPAHEMA, 87 550 zł
 12. NIE-BOSKA KOMEDIA, reż. Piotr Tomaszuk, Teatr Wierszalin, 126 361 zł
 13. Romans, reż. Natalia Sakowicz, Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy, 116 033 zł
 14. Śmierć na gruszy, reż. Łukasz Kos, Stowarzyszenie Teatralne CHOREA, 113 750 zł
 15. Te sprawy, reż. Tomasz Kaczorowski, Teatr Kameralny w Bydgoszczy, 60 406 zł
 16. TU RZĄDZĄ LALKI, reż. Artur Romański, Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, 134 453 zł
 17. Tyran, reż. Jakub Lewandowski, Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, 91 204 zł
 18. 108 KOSTEK CUKRU, reż. Agata Puszcz, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, 71 260 zł

 

Finałowe spektakle – spośród 138 poprawnych formalnie zgłoszeń – wybrał w czerwcu 2022 Zespół Sterujący ds. artystycznych TEATR POLSKA w składzie: Dominik Gac, Kamila Łapicka, Jerzy Machowski, Marcin Pasierbski, Aneta Werla.

 

Zobacz listę wszystkich poprawnych formalnie zgłoszeń do programu.


Pierwszy etap programu TEATR POLSKA rozstrzygnięty, znamy już teatry zaproszone do dalszej współpracy.

 

Zespół Sterujący ds. artystycznych TEATR POLSKA w składzie: Dominik Gac, Kamila Łapicka, Jerzy Machowski, Marcin Pasierbski, Aneta Werla wybrał w toku obrad w dn. 9.06.2022 16 finałowych spektakli (kolejność alfabetyczna) spośród 138 poprawnych formalnie zgłoszeń. Dwa spektakle – „Experyment” z Fundacji Piotra Jankowskiego w reż. Piotra Jankowskiego i „Koncert żałobny na sześciu tancerzy” z Vagabond Physical Collective, koncepcja i choreografia: Omar Karabulut, Monika Witkowska – weszły do tegorocznej edycji z poprzedniego roku na mocy Regulaminu (§5 pkt. 3):

 1. Bezpieczne miejsce, Teatr Łaźnia Nowa, reż. Tomasz Fryzeł
 2. Bracia Polarnej Zorzy, TEATR FIGUR KRAKÓW Fundacja Działań Twórczych, reż. Dagmara Żabska
 3. Don Kichot, Teatr Soho, reż. Igor Gorzkowski
 4. Edukacja seksualna, Teatr Współczesny w Szczecinie, reż. Michał Buszewicz
 5. EXPERYMENT, Fundacja Piotra Jankowskiego, reż. Piotr Jankowski
 6. Faktoria przyjemności, Fundacja Mikro Teatr, reż. Agata Biziuk
 7. Kobieta z Wydm, Instytut Teatru Przedmiotu, reż. Adam Walny
 8. Koncert żałobny na sześciu tancerzy, Vagabond Physical Collective, koncepcja i choreografia: Omar Karabulut, Monika Witkowska
 9. KONGRES FUTUROLOGICZNY, Centrum Kultury w Lublinie, reż. Daniel Adamczyk
 10. Lithos, Materia, reż. Jacek Owczarek
 11. Madagaskar, Fundacja Teatr PAPAHEMA, reż. Gosia Dębska
 12. NIE-BOSKA KOMEDIA, Teatr Wierszalin, reż. Piotr Tomaszuk
 13. Romans, Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy, reż. Natalia Sakowicz
 14. Śmierć na gruszy, Stowarzyszenie Teatralne CHOREA, reż. Łukasz Kos
 15. Te sprawy, Teatr Kameralny w Bydgoszczy, reż. Tomasz Kaczorowski
 16. TU RZĄDZĄ LALKI, Teatr Lalek „Pleciuga”, reż. Artur Romański
 17. Tyran, Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, reż. Jakub Lewandowski
 18. 108 KOSTEK CUKRU, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, reż. Agata Puszcz

Zobacz listę wszystkich poprawnych formalnie zgłoszeń do programu.


Przed nami 14. edycja programu, który organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego od 2009 roku. Spektakle TEATR POLSKA przez ten czas obejrzało niemal 300 tysięcy widzów w całym kraju. Tegoroczny budżet na dofinansowania pokazów wynosi 1,7 mln zł.

 

Celem TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny. Program popularyzuje sztukę teatralną oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych.

Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do programu przeprowadzana jest w dwóch etapach. Przyjmujemy spektakle przygotowane przez teatry publiczne, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Warunkiem niezbędnym jest umieszczenie w karcie zgłoszeniowej linku do rejestracji video całego spektaklu.

Pierwszy etap kwalifikacji polega na uzyskaniu rekomendacji od Zespołu Sterującego ds. artystycznych. Zgłoszenia spektakli przyjmowane są do 6 maja 2022 r. , wyłącznie drogą elektroniczną po zalogowaniu na stronie www.teatrpolska.pl . Werdykt Zespołu, czyli listę spektakli zarekomendowanych do organizacji objazdów poznamy do 10 czerwca 2022.

Drugi etap dotyczy oceny projektów objazdów wybranych spektakli przez Zespół Sterujących ds. finansowych. Wysokość przyznanych dofinansowań ogłoszona zostanie do 22 lipca 2022 r.

Prezentacje spektakli na scenach domów kultury w całej Polsce w ramach TEATR POLSKA odbędą się w okresie od 1 września do 30 listopada 2022 roku.

 


 

W ramach programu TEATR POLSKA teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie prezentacji spektaklu w małych miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego, a które posiadają infrastrukturę umożliwiającą prezentację przedstawienia.

Kwalifikacje do programu odbywają się dwuetapowo. Pierwszy etap polega na zgłoszeniu spektaklu i uzyskaniu rekomendacji Komisji Artystycznej Programu. W drugim etapie przeprowadzana jest ocena  projektów objazdów spektakli, które uzyskały rekomendację oraz przyznanie dofinansowania przez Komitet Organizacyjny.

Inspiracją do powstania TEATRU POLSKA były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miejscowości najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej tamtego okresu.


Regulamin i szczegóły tegorocznej edycji są dostępne na www.teatrpolska.pl

Pokazy spektakli każdej edycji programu odbywają się między 1 września a 30 listopada.

Aktualności na temat terminów i ogłoszenia naboru spektakli dostępne również na Facebook

KONTAKT:

Katarzyna Rutkowska
tel. +48 883 600 503
krutkowska@instytut-teatralny.pl

Agnieszka Gławińska
tel. +48 22 501 70 02
aglawinska@instytut-teatralny.pl

STRONA INTERNETOWA:
www.teatrpolska.pl


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności