fbpx
Hanna Trzeciak | „Ekonomika teatru”

Hanna Trzeciak | „Ekonomika teatru”

Pionierska naukowa praca dr Hanny Trzeciak poświęcona analizie form finansowania instytucji kultury – szczególnie teatrów – w systemie wolnorynkowym.

Pionierska – zarówno dla polskiej kultury jak i ekonomii – naukowa praca dr Hanny Trzeciak poświęcona analizie form finansowania instytucji kultury – szczególnie teatrów – w systemie wolnorynkowym.

Szczególną uwagę poświęca autorka definicjom dóbr publicznych i merytorycznych, które są efektem działania instytucji kultury, wskazując na decydująca rolę źródła finansowania w kształtowaniu ilości i jakości tych dóbr. Na przykładzie teatru, dokumentując to także badaniami innych ekonomistów, wskazuje, że „dobra merytoryczne są dobrami pożądanymi przez społeczeństwo, gdyż służą realizacji wspólnego, wartościowego społecznie celu.”

Hanna Trzeciak zajmuje się charakterystyką ekonomiczną teatru jako specjalnego typu instytucji. Bada – przywołując także zagraniczne prace naukowe – modele ekonomicznego zachowania teatru w sytuacji gospodarki wielosektorowej, wyznacza miejsce czynnika ekonomicznego wśród innych czynników determinujących poziom działalności artystycznej. Omawia mechanizmy i źródła finansowania teatrów za granicą (szczególnie w Wielkiej Brytanii i USA), zestawiając je z sytuacją w Polsce. Ocenia znaczenie zastosowanego mechanizmu finansowania dla poziomu artystycznej działalności teatrów, podejmuje próbę określenia i zdefiniowania mierników niezbędnych dla zbadania poziomu działalności artystycznej i proponuje oryginalną koncepcję badań empirycznych, wprowadzając do rachunku ekonomicznego instytucji zmienną jakości artystycznej.


Hanna Trzeciak
Ekonomika teatru

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ISBN/ISSN: 978-83-931155-9-4
Rok wydania: 2011
Seria wydawnicza: Seria instytucjonalna
Format: 158 x 258
Liczba stron: 183

Nakład papierowy został wyczerpany. Książka w wersji cyfrowej dostępna jest na stronie Encyklopedii Teatru Polskiego.

PRZEJDŹ DO ENCYKLOPEDII TEATRU POLSKIEGO
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności