fbpx
Rezydencje Artystyczne Instytutu Teatralnego | IV edycja

Rezydencje Artystyczne Instytutu Teatralnego | IV edycja

REZYDENCJE ARTYSTYCZNE INSTYTUTU TEATRALNEGO DLA TWÓRCZYŃ I TWÓRCÓW Z UKRAINY. Nabór trwa do północy 23 kwietnia 2024 r.

REZYDENCJE ARTYSTYCZNE INSTYTUTU TEATRALNEGO DLA TWÓRCZYŃ I TWÓRCÓW Z UKRAINY 

Nabór trwa do północy 23 kwietnia 2024 r.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna nabór do programu rezydencji dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych z Ukrainy w polskich teatrach, instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych na maj i czerwiec 2024 r. Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia. 

 

Celem programu jest umożliwienie Rezydentkom i Rezydentom pracy twórczej poprzez realizowanie określonego projektu lub szukanie nowych inspiracji pod opieką artystyczną polskich teatrów. Pogram również na celu stworzenie warunków do nawiązania stałej współpracy pomiędzy polskimi organizacjami/instytucjami kultury a przedstawicielkami i przedstawicielami zawodów teatralnych z Ukrainy.

Do kogo skierowany jest program?

Zaproszenie do aplikowania  kierujemy do ukraińskich przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych, zajmujących się w szczególności: aktorstwem, reżyserią, dramaturgią, dramatopisarstwem, scenografią, kostiumografią, reżyserią światła i dźwięku, produkcją, opieką kuratorską nad wydarzeniami teatralnymi, pedagogiką teatru, teatrologią. 

Rezydentką lub Rezydentem mogą zostać pełnoletnie osoby posiadające obywatelstwo  Ukrainy (bądź status rezydenta), których sytuacja zawodowa znacznie pogorszyła się w ciągu ostatnich dwóch lat w związku z trwającą wojną. Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania rezydencji określa paragraf 2. Regulaminu. 

Kandydat może odbyć rezydencje w dowolnej instytucji lub organizacji z siedzibą w Polsce o dowolnej formie organizacyjnej, z wyłączeniem podmiotów gospodarczych takich jak firmy komercyjne, spółki czy przedsiębiorstwa. Instytucja ta powinna prowadzić działalność artystyczną związaną z teatrem i deklarować listem intencyjnym gotowość przyjęcia co najmniej jednego twórcy lub twórczyni z Ukrainy do odbycia rezydencji artystycznej.

Jak aplikować?

Aby zgłosić się do udziału w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony w języku ukraińskim TUTAJ dołączając do niego CV lub portfolio, ewentualne referencje. 

Obowiązkowym załącznikiem do formularza jest także list intencyjny od wybranej instytucji, potwierdzający gotowość do przyjęcia kandydata (przykładowy wzór jest TUTAJ).

Jak znaleźć Instytucję Przyjmującą?

Instytucją Przyjmującą może być każda instytucja lub organizacja zarejestrowana i mająca siedzibę w Polsce prowadząca działalność artystyczną związaną z teatrem. Mogą to być teatry, uczelnie o profilu artystycznym, ośrodki kultury, fundacje i stowarzyszenia. Instytucją Przyjmującą nie mogą być osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze.

Instytucja Przyjmująca musi zapoznać się z profilem/życiorysem zawodowym przyszłego rezydenta i planem działań artystycznych, które kandydat zamierza realizować w trakcie rezydencji.

Nowością tegorocznego programu jest to, że Instytut Teatralny nie pośredniczy w znajdowaniu Instytucji Przyjmującej. Kandydat pozyskuje ją samodzielnie poprzez skierowanie zapytania o możliwość przyjęcia na rezydencje bezpośrednio do wybranych Instytucji, zgodnych z profilem zawodowym  i preferencjami geograficznymi kandydata. Pomocne będzie dołączenie opisu swojej działalności, projektu oraz linku do ogłoszenia i Regulaminu Programu.

Linki pomocnicze:

Wiele polskich instytucji zajmujących się teatrem ma już doświadczenie w goszczeniu ukraińskich rezydentek i rezydentów. Dlatego pomocna może okazać się lista instytucji, które zgłosiły się do programu rezydencji w jego poprzedniej edycji można ją znaleźć TUTAJ.

Zasady rezydencji

  • Rezydencja może trwać od 1 do 2 miesięcy w terminach od 1 maja do 30 czerwca 2024 r.
  • W jej trakcie twórczyni lub twórca znajduje się pod merytoryczną opieką organizacji/instytucji przyjmującej. 
  • Zakres i szczegóły rezydencji są ustalane bezpośrednio pomiędzy osobą rezydującą a Instytucją Przyjmującą. 
  • W ramach programu Instytut Teatralny wypłaca osobom odbywającym rezydencje  koszty utrzymania w wysokości określonej w Regulaminie.
  • W ramach programu Instytut Teatralny wypłaca instytucjom przyjmującym koszty opieki merytorycznej nad Rezydentką lub Rezydentem w wysokości określonej w Regulaminie.

Kryteria wyboru Rezydentek i Rezydentów:

Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę brane będą następujące kryteria:

  • stopień pogorszenia się sytuacji zawodowej w ciągu ostatnich 2 lat wskutek wojny w kraju, w tym wykluczenie z wykonywania zawodu,
  • doświadczenie zawodowe i artystyczne osoby wnioskującej,  potencjał zgłaszanego celu rezydencji, 
  • dopasowania profilu działalności Instytucji Przyjmującej do profilu z CV/portfolio osoby wnioskującej. 
  • w przypadku osób, który odbywały rezydencję w roku poprzedzającym zgłoszenie – ocena ankiety ewaluacyjnej z zeszłego roku oraz sprawozdania Instytucji Przyjmującej.

Szczegółowe informacje o trybie, zasadach naboru i kryteriach wyboru znajdują się w Regulaminie Rezydencji.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROGRAMU REZYDENCJI

WZÓR LISTU INTENCYJNEGO OD INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ

LOGOTYP


 

KONTAKT / KOORDYNACJA: 

LENA TWORKOWSKA
koordynatorka Programu
ltworkowska@instytut-teatralny.pl

NATALIA KRASILNIKOVA
koordynatorka (kontakt w języku ukraińskim)
tel. +48 730 236 231
rezydencje@instytut-teatralny.pl 


Informacja w języku ukraińskim znajduje się TUTAJ.


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności