fbpx
Teatralia w książkach

Teatralia w książkach

Teatralia w książkach z podziałem na lata. Spis przygotowany w porządku alfabetycznym.

Maria Krystyna Maciejewska była wybitną i cenioną bibliografką literatury i teatru. Współredagowała trzydzieści tomów „Polskiej Bibliografii Literackiej za lata 1944/45 – 1983”. Była odpowiedzialna za działy: teatr, radio i telewizja. Opublikowała „Bibliografię Zawartości Czasopism Teatralnych 1944 – 1953”. Jest autorką trzytomowej bibliografii „Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1983, 1984, 1986” oraz współautorką pracy – w ramach „Materiałów do dziejów teatru w Polsce” – „Czasopisma teatralne dziesięciolecia 1944 – 1953”.

Maciejewska jest również autorką bibliografii „Pamiętnika Teatralnego”. Pierwsza Bibliografia zawartości 1952 – 1972 ukazała się w roku 1976, jako publikacja oddzielna. Druga Bibliografia zawartości 1973 – 1982 mogła się ukazać jako normalny zeszyt „Pamiętnika Teatralnego” (1983 z. 4) i wydano ją w roku 1984. W 1957 roku Maria Krystyna Maciejewska przyjęła propozycję „Pamiętnika Teatralnego” i przystąpiła do opracowywania rocznych przeglądów książek teatralnych ukazujących się w Polsce. Przeglądy otrzymały stały tytuł „Teatralia w książkach
wydanych w roku… Zestawienie bibliograficzne. Z podziałem na teatr polski i obcy”. Pierwsza bibliografia za rok 1958 ukazała się w dwóch częściach (1958 z. 3 – 4) i za drugie półrocze (1959 z. 4). Do 1991 roku ukazały się dwadzieścia cztery przeglądy, które objęły dwadzieścia sześć lat (1958 – 1983).

Zbierając materiały do bibliografii autorka nie kierowała się tylko teatralnymi nazwiskami czy tytułami. Jako rasowy bibliograf intuicyjnie wyczuwała temat teatralny w pamiętnikach, powieściach, bądź publikacjach lokalnych. Niniejsza bibliografia ma być kontynuacją i próbą uzupełnienia dzieła Marii Krystyny Maciejewskiej. Będzie obejmowała roczniki nieopracowane przez bibliografkę, czyli teatralia w książkach wydanych w Polsce przed rokiem 1958 i po roku 1983 oraz ewentualne uzupełnienia istniejących już zestawień teatraliów. Podobnie jak autorka pierwowzoru chcemy skupić się nie tylko na materiałach w oczywisty sposób podejmujących tematykę teatralną, ale również czujnie śledzić wszelkie publikacje z zakresu literatury, kultury i antropologii teatru. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie również twórczość literacka artystów teatralnych. Odchodzimy natomiast od pierwotnego, wprowadzonego przez Maciejewską, podziału na teatr polski i obcy.

Teatralia rok 1997                      Teatralia rok 1998                      Teatralia rok 1999

Teatralia rok 2000                    Teatralia rok 2001                       Teatralia rok 2002

Teatralia rok 2003                     Teatralia rok 2004                      Teatralia rok 2005

Teatralia rok 2006                     Teatralia rok 2007                       Teatralia rok 2008

 

Teatralia rok 2009                Teatralia rok 2010                      Teatralia rok 2011

 

 

Teatralia rok 2012                        Teatralia rok 2013                          Teatralia rok 2014

 

 

Teatralia rok 2015                 Teatralia rok 2016                               Teatralia rok 2017

 

 

Teatralia rok 2018                       Teatralia rok 2019                          Teatralia rok 2020

 

 

Teatralia rok 2021                            Teatralia rok 2022                    Teatralia rok 2023

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności