Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”

Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”

Konkurs na realizację sceniczną tekstów powstałych do roku 1969 w twórczej reinterpretacji i dialogu z dzisiejszymi odbiorcami.

Celem Konkursu „Klasyka Żywa” jest wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą posiadającą potencjał sceniczny i mogącą stać się przedmiotem twórczej reinterpretacji i dialogu z dzisiejszymi odbiorcami. Konkurs wyrasta z przekonania, że polska literatura dramatyczna to prawdziwa skarbnica czekająca na kolejną falę odkryć, którą chcemy wzbudzić, przez zachęcanie do repertuarowych odkryć i sięgania po teksty rzadko, lub wręcz nigdy niewystawiane. Organizatorom Konkursu zależy na zainicjowaniu dialogu z klasyką prowadzonego z pozycji dzisiejszych, ale z uwagą wsłuchującego się w głosy brzmiące w dawnym dramacie. Klasyka żywa to dawny tekst znajdujący oddźwięk we współczesności, rezonujący tak w twórcach, jak i w zapraszanych na przedstawienia partnerach teatralnej rozmowy. Wzbudzenie tego rezonansu nie jest łatwe, ale tym bardziej wartościowe są nakierowane na ten cel dążenia.
W Konkursie mogą brać udział projekty realizacji scenicznej polskich tekstów powstałych przed końcem roku 1969, tj. rokiem śmierci Witolda Gombrowicza.

W latach 2013-2015 w związku z jubileuszem 250-lecia teatru publicznego w Polsce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło i przeprowadziło pierwszą edycję Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”. Przyniósł on zauważalne zwiększenie zainteresowania klasyką teatralną i zaowocował licznymi, ważnymi i interesującymi przedstawieniami. W przekonaniu, że rozpoczęty w ten sposób proces wart jest kontynuowania, ogłaszono jego kolejne edycje, mając zarazem nadzieję, że „Klasyka Żywa” na stałe wpisze się w polskie życie teatralne.

Więcej informacji: www.klasykazywa.pl

KONTAKT:
koordynatorka Konkursu: Katarzyna Pilarska
tel. 733 916 116
klasyka@instytut-teatralny.pl

biuro Konkursu: Karolina Wyrzykowska
tel. 730 120 127
klasyka@instytut-teatralny.pl

Powiązane