fbpx
Krytyka teatralna w Polsce w czasie pandemii COVID-19 | Raport z badań

Krytyka teatralna w Polsce w czasie pandemii COVID-19 | Raport z badań

Wnioski z badań wykraczają poza doświadczenie pandemii. Wywiady ujawniły potrzebę rozmowy na temat krytyki i problemów od dawna nękających osoby, które się nią zajmują.

W raporcie autorki badania starały się przemyśleć krytykę teatralną, jako zjawisko społeczno-organizacyjno-artystyczne, na dwóch poziomach. Z jednej strony skupiły się na miejscu krytyki w ekosystemie tworzenia, organizowania i oceniania sztuk performatywnych. Z drugiej zaś na odczuciach i strategiach krytyczek i krytyków, ich podejściu do sytuacji pandemii zarówno w kontekście wykonywania zadań profesjonalnych oraz kondycji bytowej, jak i oceny teatru w sieci, a także ich motywacji do pisania o teatrze w perspektywie przyszłości. W celu operacjonalizacji badań, nie dysponując satysfakcjonującą definicją zawodu krytyka, która by uwzględniała wszystkie aktualne przemiany, za krytyczki teatralne i krytyków teatralnych uznały osoby, które same identyfikują się z grupą komentującą zjawiska teatralne w ramach aktywności profesjonalnej (zarówno poświęcając się wyłącznie krytyce teatralnej, jak i zajmując się nią dodatkowo) oraz własnej chęci zabrania głosu w sprawach teatralnych przy użyciu różnych kanałów, na przykład blogów czy mediów społecznościowych. Mówiąc wprost: badania koncentrowały się na osobach, które same siebie określały jako krytyczki i krytycy, a nie na osobach, którym przypisuje się to miano.

Krytycy bardzo dotkliwie odczuli zmiany, które zaszły w ich życiu w wyniku pandemii COVID-19 i związanych z nią obostrzeń. Brak możliwości wykonywania pracy i oddawania się pasji, izolacja społeczna, trudności w organizacji życia rodzinnego, niedogodności w odbiorze teatru online oraz podczas oglądania spektakli na żywo w maskach. Wszystko to powodowało u wielu badanych obniżenie motywacji, zmęczenie, stres, lęk o zdrowie i sytuację finansową. Wnioski z badań wykraczają jednak poza doświadczenie pandemii. Wywiady ujawniły bowiem potrzebę rozmowy na temat krytyki i problemów od dawna nękających osoby, które się nią zajmują. Pandemia jedynie je pogłębiła, zaostrzyła lub obnażyła. Są to problemy związane z bardzo niskimi wynagrodzeniami za teksty, niepewnością zatrudnienia, zależnością krytyków od teatrów czy festiwali (co zagraża neutralności ich osądów), dezintegracją tego „środowiska”. Dezintegracja ta jest między innymi skutkiem braku otwartej wymiany informacji „zawodowej” oraz braku samoorganizacji krytyków w celu nagłośnienia i polepszenia własnej sytuacji bytowej. Dla części krytyków problemem są przemiany cyfrowe, a co za tym idzie zanik czasopism drukowanych i przeniesienie działalności krytycznej do Internetu, co nie pozostaje bez wpływu na jakość publikowanych tekstów. Poniżej opisano podstawowe wnioski sformułowane w oparciu o analizę danych pozyskanych z trzech źródeł: ankiety, wywiadów, obserwacji Internetu.


 

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności