fbpx
DRAMATOPISANIE
DRAMATOPISANIE to rozpoczęty w 2020 program stypendialny służący wspieraniu polskiej dramaturgii współczesnej. W jego pierwszej odsłonie kapituła konkursu w składzie: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Jacek Kopciński, Jarosław Cymerman i Wawrzyniec Kostrzewski wytypowała 14 autorów, którzy mogą ubiegać się o otrzymanie półrocznego stypendium, każde w wysokości 30 tys. złotych.

 

Konkurs, pomyślany jako program dwuletni, ma dwie odsłony – jedna skierowana jest do dramatopisarzy, a druga do teatrów.

W pierwszym etapie typowane są nazwiska pisarzy mających szansę otrzymać półroczne stypendium w wysokości 5 tys. zł netto miesięcznie. Jak przebiega typowanie? Najpierw wyboru dokonują kierownicy literaccy i dramaturdzy z 10 teatrów (w pierwszej edycji konkursu były to: Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Teatr Współczesny we Wrocławiu, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Teatr Ateneum w Warszawie, TR Warszawa, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr Nowy w Poznaniu), tworzący zespół Selekcjonerów. Selekcjonarzy rekomendują autorów Kapitule (w jej skład wchodzą reżyserzy i krytycy teatralni), która w kolejnym kroku wskazuje nazwiska potencjalnych stypendystów.

Do wybranych przez Kapitułę osób Instytut Teatralny zwraca się z propozycją udziału w Konkursie, prosząc o napisanie eksplikacji dramatopisarskich nowych, oryginalnych utworów, które mogłyby powstać w ramach stypendium. Autorzy na przygotowanie eksplikacji mają 3 tygodnie. Ocenia je Kapituła, która na ich podstawie wybiera dwóch stypendystów.

DRAMATOPISANIE ma charakter zamknięty w odróżnieniu od innych funkcjonujących w Polsce konkursów skierowanych do dramatopisarzy, które polegają najczęściej na otwartym naborze i ocenie gotowych tekstów. „Zorientowaliśmy się, że te ważne i istotne konkursy wymagają pewnego uzupełnienia” – mówi Jacek Kopciński, pomysłodawca projektu i przewodniczący Kapituły – „Praca nad tekstem dramatycznym wymaga czasu, skupienia, oderwania od innych rzeczy. To stypendium ma wyjść tym potrzebom naprzeciw”.

Sztuki powstałe w ramach stypendium zostaną wydane nakładem Wydawnictwa Instytutu Teatralnego i wystawione przez trzy teatry, które otrzymają na ten cel dofinansowanie w wysokości 50 tys. złotych każdy. Dofinansowanie inscenizacji również będzie odbywać się w drodze konkursu. Tutaj rywalizować będą ze sobą reżyserzy, którzy złożą swoje eksplikacje.

Celem DRAMATOPISANIA jest wspieranie najzdolniejszych polskich autorów sztuk współczesnych poprzez stworzenie im dogodnych warunków pracy, popularyzacja ich osiągnięć i upowszechnianie wiedzy o polskim dramacie współczesnym. Program ma doprowadzić do powstania, publikacji, opracowania i prapremierowej inscenizacji nowych tekstów dramatycznych o wysokich walorach artystycznych.


Organizatorem DRAMATOPISANIA jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a środki na jego realizację pochodzą z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autorzy i wykonawcy projektu:
prof. Jacek Kopciński – pomysłodawca, przewodniczący Kapituły i kierownik projektu
Maria Stępkowska – koordynacja organizacyjna
Kontakt:
dramatopisanie@instytut-teatralny.pl

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności