DRAMATOPISANIE

DRAMATOPISANIE

Rozpoczęty w 2020 program stypendialny służący wspieraniu polskiej dramaturgii współczesnej.

DRAMATOPISANIE to rozpoczęty w 2020 program stypendialny służący wspieraniu polskiej dramaturgii współczesnej. W jego pierwszej odsłonie kapituła konkursu w składzie: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Jacek Kopciński, Jarosław Cymerman i Wawrzyniec Kostrzewski wytypowała 14 autorów, którzy mogą ubiegać się o otrzymanie półrocznego stypendium, każde w wysokości 30 tys. złotych.
Konkurs, pomyślany jako program dwuletni, ma dwie odsłony – jedna skierowana jest do dramatopisarzy, a druga do teatrów.

W pierwszym etapie typowane są nazwiska pisarzy mających szansę otrzymać półroczne stypendium w wysokości 5 tys. zł netto miesięcznie. Jak przebiega typowanie? Najpierw wyboru dokonują kierownicy literaccy i dramaturdzy z 10 teatrów (w pierwszej edycji konkursu były to: Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Teatr Współczesny we Wrocławiu, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Teatr Ateneum w Warszawie, TR Warszawa, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr Nowy w Poznaniu), tworzący zespół Selekcjonerów. Selekcjonarzy rekomendują autorów Kapitule (w jej skład wchodzą reżyserzy i krytycy teatralni), która w kolejnym kroku wskazuje nazwiska potencjalnych stypendystów.

Do wybranych przez Kapitułę osób Instytut Teatralny zwraca się z propozycją udziału w Konkursie, prosząc o napisanie eksplikacji dramatopisarskich nowych, oryginalnych utworów, które mogłyby powstać w ramach stypendium. Autorzy na przygotowanie eksplikacji mają 3 tygodnie. Ocenia je Kapituła, która na ich podstawie wybiera dwóch stypendystów.

DRAMATOPISANIE ma charakter zamknięty w odróżnieniu od innych funkcjonujących w Polsce konkursów skierowanych do dramatopisarzy, które polegają najczęściej na otwartym naborze i ocenie gotowych tekstów. „Zorientowaliśmy się, że te ważne i istotne konkursy wymagają pewnego uzupełnienia” – mówi Jacek Kopciński, pomysłodawca projektu i przewodniczący Kapituły – „Praca nad tekstem dramatycznym wymaga czasu, skupienia, oderwania od innych rzeczy. To stypendium ma wyjść tym potrzebom naprzeciw”.

Sztuki powstałe w ramach stypendium zostaną wydane nakładem Wydawnictwa Instytutu Teatralnego i wystawione przez trzy teatry, które otrzymają na ten cel dofinansowanie w wysokości 50 tys. złotych każdy. Dofinansowanie inscenizacji również będzie odbywać się w drodze konkursu. Tutaj rywalizować będą ze sobą reżyserzy, którzy złożą swoje eksplikacje.

Celem DRAMATOPISANIA jest wspieranie najzdolniejszych polskich autorów sztuk współczesnych poprzez stworzenie im dogodnych warunków pracy, popularyzacja ich osiągnięć i upowszechnianie wiedzy o polskim dramacie współczesnym. Program ma doprowadzić do powstania, publikacji, opracowania i prapremierowej inscenizacji nowych tekstów dramatycznych o wysokich walorach artystycznych.

Organizatorem DRAMATOPISANIA jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a środki na jego realizację pochodzą z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły projektu dostępne w poniższych regulaminach.

DRAMATOPISANIE [regulamin konkursu – dramat]

DRAMATOPISANIE [regulamin współpracy IT z teatrami]

Autorzy i wykonawcy projektu:
prof. Jacek Kopciński – pomysłodawca, przewodniczący Kapituły i kierownik projektu
Maria Stępkowska – koordynacja organizacyjna

Kontakt:
dramatopisanie@instytut-teatralny.pl

DRAMATOPISANIE – I edycja

W połowie maja 2020 zakończył pierwszy etap I edycji DRAMATOPISANIA, w którym wytypowano nazwiska pisarzy mających szansę otrzymać półroczne stypendium w wysokości 5 tys. zł netto miesięcznie. W gronie tym znaleźli się: Mariusz Bieliński, Andrzej Błażewicz, Magdalena Drab, Antonina Grzegorzewska, Jarosław Jakubowski, Dorota Masłowska, Weronika Murek, Amanita Muskaria, Artur Pałyga, Marek Pruchniewski, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Rafał Wojasiński, Maciej Wojtyszko i Maria Wojtyszko.

„Wybrani przez nas autorzy są reprezentantami różnych poetyk. Nie kierowaliśmy się upodobaniem do jednej formy dramatycznej” – podkreśla pomysłodawca konkursu Jacek Kopciński – „Interesuje nas ta dramaturgia, która jest z jednej strony autorskim projektem językowym i literackim, a z drugiej strony dotyka czegoś, co Anna Augustynowicz nazwała dramatem egzystencjalnym, który przeżywamy indywidualnie i wspólnie, ale jednocześnie takim, który nie został jeszcze sklasyfikowany i nazwany. Żeby znaleźć te nowe kategorie egzystencjalne, warto odwołać się do różnych języków literackich i teatralnych”.

Kierownicy literaccy i dramaturdzy z 10 teatrów (Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Teatr Współczesny we Wrocławiu, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Teatr Ateneum w Warszawie, TR Warszawa, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr Nowy w Poznaniu) stworzyli zespół Selekcjonerów. Selekcjonarzy rekomendują autorów Kapitule, która w kolejnym kroku wskazuje nazwiska potencjalnych stypendystów. W pierwszej edycji DRAMATOPISANIA w tym gronie znaleźli się: Mariusz Bieliński, Andrzej Błażewicz, Magdalena Drab, Antonina Grzegorzewska, Jarosław Jakubowski, Dorota Masłowska, Weronika Murek, Amanita Muskaria, Artur Pałyga, Marek Pruchniewski, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Rafał Wojasiński, Maciej Wojtyszko i Maria Wojtyszko.

W I etapie konkursu Kapituła w składzie: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Jacek Kopciński (przewodniczący), Jarosław Cymerman i Wawrzyniec Kostrzewski wybrała spośród nich dwie dramatopisarki, które otrzymały półroczne stypendia w wysokości 30 tys. zł. W ramach stypendiów powstały dwie sztuki: „Ciemna woda” autorstwa Amanity Muskarii i „La Pasionaria” Antoniny Grzegorzewskiej.

II etap konkursu polega na wyłonieniu reżyserów i teatrów publicznych, którzy we współpracy z Instytutem Teatralnym zrealizują spektakl oparty na jednym z dwóch dzieł dramatycznych powstałych przy realizacji I etapu konkursu.

O wyborze koncepcji reżyserskich zdecydowała kapituła programu w składzie: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Jarosław Cymerman, Jacek Kopciński (przewodniczący), Wawrzyniec Kostrzewski. Premiery spektakli odbędą się jeszcze w tym roku – do 30 września – a Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego przeznaczy na wsparcie realizacji każdego z nich 50 tys. zł brutto. Kwota może zostać przeznaczona przez teatry wyłącznie na wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację spektaklu (twórców, aktorów, rzemieślników teatralnych oraz pracowników technicznych).

W Teatrze Współczesnym w Szczecinie zostanie wystawiona „La Pasionaria” w reżyserii Karoliny Szczypek i Pawła Sablika, a w Nowym Teatrze w Słupsku oraz w Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN dramat „Ciemna Woda” w reżyserii Iwo Vedrala (Słupsk) oraz Arkadiusza Ziętka i Witolda Dąbrowskiego (Lublin).

DRAMATOPISANIE – II edycja

W szerokim gronie rekomendowanych dramatopisarek i dramatopisarzy znalazło się 55 nazwisk. Spośród nich Kapituła wskazała – uzupełniając listę o dwie własne (niezgłoszone przez Selekcjonerów) kandydatury – finalistki i finalistów: Beniamina Marię Bukowskiego, Jana Czaplińskiego, Martę Guśniowską, Jarosława Jakubowskiego, Marka Modzelewskiego, Weronikę Murek, Malinę Prześlugę, Mateusza Pakułę, PiK (Katarzynę Dworak i Pawła Wolaka), Marka Pruchniewskiego, Zytę Rudzką, Małgorzatę Sikorską-Miszczuk, Ishbel Szatrawską, Wojciecha Tomczyka i Annę Wakulik.
Wymienione osoby zostaną poproszone o przygotowanie eksplikacji dramatopisarskich nowych, oryginalnych utworów, które mogłyby powstać w ramach stypendium. To na podstawie zgłoszonych pomysłów Kapituła wybierze nowych stypendystów (dwie osoby).

Powstałe w ten sposób sztuki zostaną wydane nakładem Wydawnictwa Instytutu Teatralnego i wystawione w kolejnym sezonie przez trzy teatry, które otrzymają na ten cel dofinansowanie. Drugi etap DRAMATOPISANIA również będzie odbywać się w drodze konkursu.