fbpx
Konkurs na najlepszą mgr | 2015/2016

Konkurs na najlepszą mgr | 2015/2016

Tegoroczna nagroda główna trafiła do Joanny Żygowskiej za pracę „Skrzydła dla dzieci. Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej”. Jury przyznało też nagrodę specjalną i aż pięć wyróżnień.
Wyniki Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie | 2015/2016

 

Jury konkursu w składzie: prof. Dariusz Kosiński (przewodniczący), prof. AT Tomasz Kubikowski oraz prof. Ireneusz Guszpit, po lekturze 38 prac magisterskich nadesłanych na konkurs przyznało:

Nagrodę główną w wysokości 3000 zł Joannie Żygowskiej za pracę „Skrzydła dla dzieci. Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej” napisaną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany

Nagrodę specjalną im. Sławomira Świontka dla najlepszej pracy z zakresu teorii teatru
w wysokości 2000 zł Beniaminowi Bukowskiemu za pracę „Teatr jako doświadczenie. Próba analizy zagadnienia w perspektywie filozofii sztuki Johna Deweya” powstałą pod kierunkiem prof. Krystyny Wilkoszewskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pięć wyróżnień po 1000 zł każde: Aleksandrze Gąsior za pracę „Zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa scenografii teatralnej” napisaną pod kierunkiem dr Moniki Jadzińskiej na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Zuzannie Kann za pracę „Taniec indyjski – między archiwum a repertuarem. Sposób konstruowania postaci kobiecej na przykładzie form odissi i serajkelachau” pod kierunkiem dr Agaty Chałupnik na Uniwersytecie Warszawskim, Monice Maroszek za pracę „Escape room w Polsce: gra, zabawa, performance na żywo i performans zmediatyzowany” napisaną pod kierunkiem dr hab. Doroty Fox na Uniwersytecie Śląskim, Ewelinie Szczepanik za pracę „Walka o widza. Strategie budowania publiczności w wybranych teatrach” napisaną pod kierunkiem dr hab. Ewy Guderian-Czaplińskiej, prof. UAM na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Maciejowi Sajurowi za pracę „Szkoła aktorstwa Jana Peszka” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Szturca w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Jury zadecydowało o nieprzyznaniu Nagrody specjalnej im. Jerzego Gota za pracę z zakresu historii teatru polskiego, w związku z brakiem pracy o tej tematyce.


 

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności