fbpx
Lato w teatrze | 17. edycja programu

Lato w teatrze | 17. edycja programu

Lato w teatrze to program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza nabór wniosków do konkursu grantowego w ramach programu Lato w teatrze 2024, finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Lato w teatrze to program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które zgłoszą autorski pomysł dwutygodniowych kolonii lub półkolonii o charakterze teatralnym.

Jego celem jest:
(1) umożliwienie artystycznej wypowiedzi dzieciom i młodzieży,
(2) wspieranie podmiotów, które chcą rozpocząć działania na gruncie teatru amatorskiego lub wprowadzić zmiany w tym zakresie,
(3) rozwój oraz sieciowanie osób zaangażowanych w edukację teatralną,
(4) szerzenie idei pedagogiki teatru takich jak: inkluzywność, kształtowanie kompetencji społecznych uczestników, tworzenie przestrzeni do spotkania różnorodnych poglądów i doświadczeń.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie, które wynosi maksymalnie 45 000 złotych.

Wnioski do programu można składać do 22 marca 2024 roku wyłącznie przez system WITKAC.

LINK DO WITKAC

Na tym etapie nie są wymagane żadne dokumenty w wersji papierowej. Lista wybranych przez Zespół Sterujący projektów, które otrzymają dofinansowanie, zostanie ogłoszona najpóźniej 30 kwietnia 2024 roku na stronach www.latowteatrze.pl oraz www.instytut-teatralny.pl.

UWAGA! Zespół programu zachęca do szczegółowego zapoznania się z regulaminem oraz z załącznikami do regulaminu, ponieważ zostały wprowadzone w nich zmiany.
W 17. edycji programu wszystkie podmioty spełniające warunki mogą składać wnioski – bez względu na doświadczenie. Oznacza to, że nie będzie funkcjonował moduł Lato w teatrze+. Równocześnie, przynajmniej 50% dofinansowanych projektów będą stanowiły te złożone przez podmioty, które nie realizowały wcześniej projektu w ramach Lwt, z czego połowę z nich będą stanowiły projekty odbywające się w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

Szczegóły dotyczące programu określa regulamin oraz załączniki do regulaminu. Dokumenty te znajdują się na stronie konkursu w systemie Witkac oraz na stronie internetowej programu www.latowteatrze.pl

Serdecznie zapraszamy na cztery spotkania online dla wnioskodawców, których celem jest wsparcie w pisaniu wniosków. Spotkania odbędą się na platformie Zoom.

Spotkania odbędą się w czasie otwartego naboru ofert w konkursie. Gośćmi, gościniami oraz moderatorkami będą osoby doświadczone w realizacji projektów w ramach Lwt, które w tym sezonie będą wspierać zespoły prowadzących w trakcie realizacji projektów – to zatem okazja, by je lepiej poznać.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, nie ma konieczności rezerwacji miejsc, wystarczy dołączyć klikając w link do konkretnego spotkania. Wszystkie linki z dostępem, a także szczegółowe informacje o spotkaniach, znajdują się na stronie internetowej programu pod adresem www.latowteatrze.pl

Harmonogram spotkań online:

26.02.2024 | pon | godz. 13.00 -14:30
Jak napisać wniosek? Formalne i organizacyjne aspekty konkursu
prowadzenie: Katarzyna Kotarska i Joanna Krukowska-Gulik – koordynatorki programu Lato w teatrze
Koordynatorki programu przeprowadzą przez regulamin tegorocznej edycji oraz wniosek w systemie Witkac. Przewidziano czas na zadawanie pytań.

01.03.2024 | pt | godz. 16.00-17.30
O co chodzi w Lecie w teatrze? Idee programu
moderacja: Paulina Andruczyk
rozmówczynie i rozmówca: Katarzyna Krajewska, Pamela Leończyk, Sebastian Świąder i Agnieszka Drelich-Magdziak
Gościnie i gość porozmawiają o pedagogice teatru, merytorycznych założeniach programu Lato w teatrze, jego ideach wyrażonych w regulaminie i praktycznemu ich zastosowaniu w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Na koniec zaproponują 30-minutową aktywność w pokoju na Zoom (pogłębienie rozmowy lub ćwiczenie wspierające w napisaniu wniosku).

6.03.2024 | śr | godz. 15.00-16.30
Dla kogo i po co robimy Lato w teatrze? O słuchaniu i włączaniu uczestników i uczestniczek
moderacja: Karolina Pluta
rozmówczynie: Wiktoria Rutkowska, Weronika Idzikowska i Joanna Pietraszek
To spotkanie będzie dotyczyło uczestniczek i uczestników projektów Lata w teatrze, uwzględniania ich potrzeb i aktualnej rzeczywistości, która wpływa na ich kondycję psychiczną. Rozmówczynie zmierzą się z pytaniami: jak pisać projekt tak, by dał wsparcie i pozwalał na swobodne wyrażanie się młodych na scenie? Jak wybierać temat i prowadzić proces zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami uczestniczek i uczestników? Jak pracować, by realizować idee programu i pedagogiki teatru?
Na koniec rozmówczynie zaproponują 30-minutową aktywność w pokoju na Zoom (pogłębienie rozmowy lub ćwiczenie wspierające w napisaniu wniosku).

13.03.2024 | śr | godz. 15:00-16.30
Lato w teatrze to program rozwojowy
moderacja: Karolina Jastrzębska-Mitzner
rozmówczynie i rozmówca: Alicja Brudło, Tomasz Hanaj, Barbara Pasterak
Gościnie i gość podzielą się doświadczeniami i porozmawiają o tym, co realizacja projektu w ramach Lata w teatrze może dać osobom realizującym, instytucji/organizacji, która Lwt realizuje, ale też jak wpływa na lokalną społeczność. Poruszą też wątki związane ze wsparciem, jakiego udziela program Lato w teatrze osobom i zespołom go realizującym.
Na koniec zaproponują 30-minutową aktywność w pokoju na Zoom (pogłębienie rozmowy lub ćwiczenie wspierające w napisaniu wniosku).

 

 

Zwracamy Państwu szczególną uwagę na to, że:

  1. Zespół programu Lato w teatrze udziela informacji dotyczących składania wniosków w konkursie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 16:00 telefonicznie pod numerami tel: Katarzyna Kotarska tel. +48 730 189 180; Joanna Krukowska-Gulik
    tel. +48 790 420 170

lub drogą mejlową: latowteatrze@instytut-teatralny.pl;

       2. Biuro Obsługi Klienta systemu WITKAC udziela pomocy technicznej drogą e-mailową od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Poza tymi godzinami nie będzie możliwe uzyskanie pomocy technicznej lub odpowiedzi na pytania mogące się pojawić przy składaniu wniosków. 


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności