fbpx
Konkurs Fotografii Teatralnej – IV edycja

Konkurs Fotografii Teatralnej – IV edycja

Malwina Adaszek w kategorii: "teatralne zdjęcie sezonu” oraz Tobiasz Papuczys i Michał Heller za "zestaw dokumentacyjny z przedstawienia” - laureatami IV edycji konkursu.

Konkurs Fotografii Teatralnej, który spotyka ze sobą najważniejsze i najciekawsze prace fotograficzne odsłaniające polskie życie teatralne, organizowany jest od 2015 roku. Towarzyszą mu wystawy oraz publikacje. Nakładem Instytutu Teatralnego ukazuje się właśnie album „Tomek Tyndyk / Teatr”, zawierający fotografie dwukrotnego finalisty KFT, a prace uczestników III edycji Konkursu ruszają w podróż po Polsce (do końca września pojawią się między innymi w Opolu, Krakowie, Wrocławiu i Toruniu).

Do tegorocznego Konkursu można zgłaszac prace wykonane między 1 września 2017 a 31 sierpnia 2018. Tym razem Jury wskaże nie tylko nie tylko zwycięzców poszczególnych kategorii, ale także zdobywców II i III miejsca. Laureaci otrzymają nagrody w wysokości – kolejno: 10 tys., 6 tys. i 4 tys. zł.

To, co pozostaje niezmienne, to otwarty charakter Konkursu. Każdy uczestnik (nie tylko artysta-fotografik czy absolwent wyższej szkoły artystycznej, ale także osoba, która fotografowanie teatru traktuje hobbystycznie) może zgłosić prace w dwóch kategoriach: „teatralne zdjęcie sezonu” (kategoria A) – czyli fotografię przedstawiającą spektakl lub pracę nad nim, odznaczającą się szczególnymi walorami artystycznymi i dokumentacyjnymi, mogącymi funkcjonować jako obraz ikoniczny, o wyrazistej wymowie i wyjątkowej jakości estetycznej – oraz „zestaw dokumentacyjny ze spektaklu”, którego premiera odbyła się w sezonie artystycznym 2017/2018 (Kategoria B). Jeden uczestnik może zaproponować max. 3 zestawy (do 10 fotografii w każdym) dokumentujące przedstawienie.


JURY KONKURSU:

1. Chris Niedenthal
2. Agnieszka Wanicka
3. Dariusz Kosiński
4. Agnieszka Olszewska
5. Magdalena Maciejewska


Zdjęcie Malwiny Adaszek zwyciężyło w Kategorii A (teatralne zdjęcie sezonu). Przyznając nagrodę główną w wysokości 10 tys. złotych jurorzy – w składzie: Dariusz Kosiński, Magdalena Maciejewska, Chris Niedenthal, Agnieszka Olszewska i Agnieszka Wanicka – wskazali, że autorka w swoim zdjęciu „Przygotowania do spektaklu Kram z piosenkami. Obrazki śpiewające (w teatralnym magazynie)” z Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie dokonała „obrazowej syntezy atmosfery teatralnej roku 2018”.

„Przygotowania do spektaklu Kram z piosenkami. Obrazki śpiewające (w teatralnym magazynie)”, fot. Malwina Adaszek

II nagrodę w Kategorii A i 5 tys. złotych jury przyznało Martinowi Raphaëlowi Martiqowi za pracę „Aktorka” z Nowego Teatru w Warszawie (za „mistrzowsko wieloznaczny portret aktorski”), a III nagrodę (3 tys. złotych) Sylwii Jabłońskiej za „Azylantów” z Zakrzewskiego Domu Kultury (jury doceniło „uchwycenie rytmu teatralnej partycypacji”).

Wśród „teatralnych zdjęć sezonu” wyróżniono również pracę Grzegorza Habryna „Rząd V – miejsce 13” z Teatru Nowego w Łodzi i Tobiasza Papuczysa – zdjęcie „Camille” z Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

W kategorii B, w której zgłaszano zestawy dokumentacyjne z przedstawień, przyznano dwie równorzędne, pierwsze nagrody w wysokości 7,5 tys. złotych każda. Otrzymali je dwaj fotografowie, których zestawy podkreślają, zdaniem jurorów, „tak wszechstronność autorów, jak wyjątkowe umiejętności w dokumentowaniu działań scenicznych”. Zwycięzcami w tej kategorii okazali się Tobiasz Papuczys i jego zestawy ze spektakli „Wściekły człowiek. Wariacje w obronie gniewu” ze Studia Matejka i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, „Państwo”, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław i „Don K.” z Could Theater we Wrocławiu (w tym przypadku doceniono szczególnie „twórczą pracę nad uchwyceniem nietypowych projektów teatralnych”) oraz Michał Heller za dwa zestawy (próba i spektakl) dokumentujące „Doktora Żywago” z Opery i Filharmonii Podlaskiej – doceniono w nich „wielostronne oddanie ducha i dynamiki przedstawienia teatralnego”).

II nagroda w tej kategorii w wysokości 4 tys. złotych powędrowała do Dawida Ścigalskiego za zestaw ze spektaklu „W ogień”, reż. Wojtek Klemm (za „uchwycenie dynamiki przedstawienia i krążących wokół niego energii społecznych”), a wyróżnienie (1 tys. złotych) do Martina Raphaëla Martiqa za zestaw ze spektaklu „Wyjeżdżamy”, reż. Krzysztof Warlikowski. Dodatkowo Jury zauważyło zestaw Kacpra Kornasa, którego zdjęcia nie spełniły warunków regulaminowej dokumentacji spektaklu, ale zasłużyły na wyróżnienie „ze względu na zaangażowanie autora i znajomość historycznej techniki użytej do produkcji fotografii”.

1400 fotografii, 16 finalistów
IV edycja Konkursu Fotografii Teatralnej, zdaniem jurorów prowokowała do zadania sobie pytania „gdzie dzieje się teatr?”. – Oczywista wydawałaby się odpowiedź: na scenie. Ale liczne fotografie zgłoszone do Konkursu i wybrane do finałowej puli oczywistość tę podważają. Niektóre z nich wręcz zdają się sugerować, że dzisiejszy polski teatr równie intensywnie dzieje się i ujawnia swoją prawdę w oczekiwaniu za kulisami, w twarzy aktorki palącej papierosa w garderobie, a nawet między spoglądającymi na siebie widzami. Dzieje się też w miejscach nieteatralnych, przekształconych przez sztukę w przestrzenie przedstawień. Dzieje się w końcu w kadrach fotografii teatralnej będącej czymś więcej niż fotografowaniem teatru – wskazywali jurorzy.

W gronie finalistów IV edycji Konkursu Fotografii Teatralnej znalazło się 17 fotografów. Jury, spośród 1400 zdjęć, wybrało 10 teatralnych zdjęć sezonu oraz 11 zestawów dokumentacyjnych.

Finaliści KFT IV edycja / kat. A

Malwina Adaszek „Przygotowania do spektaklu Kram z piosenkami. Obrazki śpiewające (w teatralnym magazynie)”, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
Patrycja Budzyk „Miłość jest płomieniem, a płomień musi coś palić”, Teatr Odwrócony w Krakowie
Grzegorz Habryn „Rząd V – miejsce 13”, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
Sylwia Jabłońska „Azylanci”, Zakrzewski Dom Kultury
Piotr Jaruga „Arterie”, Alias Cie i Kielecki Teatr Tańca
Martin Raphaël Martiq „Aktorka”, Nowy Teatr w Warszawie (w przypadku tego zdjęcia Jury skorzystało z zapisu Regulaminu punkt VI, podpunkt 3 o możliwości „przeniesienia zdjęcia do innej kategorii niż zaproponowana przez Uczestnika”)
Klaudyna Schubert „1095”, Malta Festival Poznań
Tobiasz Papuczys „Camille”, Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
Grzegorz Sosiński „Faust. Aktor – Jan Czerwiński”, TeART - teatr ASP w Gdańsku
Maciej Zakrzewski „Widz/aktor, teatr – zwierciadło”, Scena Robocza w Poznaniu

Finaliści KFT IV edycja / kat. B – Karol Budrewicz „Biesy”

Karol Budrewicz, zestaKarol Budrewicz, zestaw ze spektaklu „Biesy”, reż. Jacek Głomb, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicyw ze spektaklu „Biesy”, reż. Jacek Głomb, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
Karol Budrewicz, zestaw ze spektaklu „Biesy”, reż. Jacek Głomb, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
Karol Budrewicz, zestaw ze spektaklu „Biesy”, reż. Jacek Głomb, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
Karol Budrewicz, zestaw ze spektaklu „Biesy”, reż. Jacek Głomb, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
Karol Budrewicz, zestaw ze spektaklu „Biesy”, reż. Jacek Głomb, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
Karol Budrewicz, zestaw ze spektaklu „Biesy”, reż. Jacek Głomb, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
Karol Budrewicz, zestaw ze spektaklu „Biesy”, reż. Jacek Głomb, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
Karol Budrewicz, zestaw ze spektaklu „Biesy”, reż. Jacek Głomb, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
Karol Budrewicz, zestaw ze spektaklu „Biesy”, reż. Jacek Głomb, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
Karol Budrewicz, zestaw ze spektaklu „Biesy”, reż. Jacek Głomb, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy

Finaliści KFT IV edycja / kat. B – Paulina Anna Galanciak „2018: Odyseja Człowieczna”

Paulina Anna Galanciak, zestaw ze spektaklu „2018: Odyseja Człowieczna”, reż. Agnieszka Bresler, TeatrOstoja we Wrocławiu
Paulina Anna Galanciak, zestaw ze spektaklu „2018: Odyseja Człowieczna”, reż. Agnieszka Bresler, TeatrOstoja we Wrocławiu
Paulina Anna Galanciak, zestaw ze spektaklu „2018: Odyseja Człowieczna”, reż. Agnieszka Bresler, TeatrOstoja we Wrocławiu
Paulina Anna Galanciak, zestaw ze spektaklu „2018: Odyseja Człowieczna”, reż. Agnieszka Bresler, TeatrOstoja we Wrocławiu
Paulina Anna Galanciak, zestaw ze spektaklu „2018: Odyseja Człowieczna”, reż. Agnieszka Bresler, TeatrOstoja we Wrocławiu
Paulina Anna Galanciak, zestaw ze spektaklu „2018: Odyseja Człowieczna”, reż. Agnieszka Bresler, TeatrOstoja we Wrocławiu
Paulina Anna Galanciak, zestaw ze spektaklu „2018: Odyseja Człowieczna”, reż. Agnieszka Bresler, TeatrOstoja we Wrocławiu
Paulina Anna Galanciak, zestaw ze spektaklu „2018: Odyseja Człowieczna”, reż. Agnieszka Bresler, TeatrOstoja we Wrocławiu
Paulina Anna Galanciak, zestaw ze spektaklu „2018: Odyseja Człowieczna”, reż. Agnieszka Bresler, TeatrOstoja we Wrocławiu
Paulina AMichał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (przedstawienie), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstokunna Galanciak, zestaw ze spektaklu „2018: Odyseja Człowieczna”, reż. Agnieszka Bresler, TeatrOstoja we Wrocławiu

Finaliści KFT IV edycja / kat. B – Michał Heller „Doktor Żywago” (przedstawienie)

Paulina AMichał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (przedstawienie), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstokunna Galanciak, zestaw ze spektaklu „2018: Odyseja Człowieczna”, reż. Agnieszka Bresler, TeatrOstoja we Wrocławiu
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (przedstawienie), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (przedstawienie), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (przedstawienie), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (przedstawienie), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (przedstawienie), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (przedstawienie), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (przedstawienie), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (przedstawienie), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (przedstawienie), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Finaliści KFT IV edycja / kat. B – Michał Heller „Doktor Żywago” (próby)

Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (próby), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (próby), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (przedstawienie), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (próby), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (próby), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (próby), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (próby), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (próby), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (próby), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Michał Heller, zestaw ze spektaklu „Doktor Żywago” (przedstawienie), reż. Jakub Szydłowski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Finaliści KFT IV edycja / kat. B – Natalia Kabanow „Maria Antonina. Ślad królowej”

Natalia Kabanow, zestaw ze spektaklu „Maria Antonina. Ślad królowej”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Polski w Bydgoszczy
Natalia Kabanow, zestaw ze spektaklu „Maria Antonina. Ślad królowej”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Polski w Bydgoszczy
Natalia Kabanow, zestaw ze spektaklu „Maria Antonina. Ślad królowej”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Polski w Bydgoszczy
Natalia Kabanow, zestaw ze spektaklu „Maria Antonina. Ślad królowej”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Polski w Bydgoszczy
Natalia Kabanow, zestaw ze spektaklu „Maria Antonina. Ślad królowej”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Polski w Bydgoszczy
Natalia Kabanow, zestaw ze spektaklu „Maria Antonina. Ślad królowej”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Polski w Bydgoszczy
Natalia Kabanow, zestaw ze spektaklu „Maria Antonina. Ślad królowej”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Polski w Bydgoszczy
Natalia Kabanow, zestaw ze spektaklu „Maria Antonina. Ślad królowej”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Polski w Bydgoszczy

Finaliści KFT IV edycja / kat. B – Paulina Kubas „Nieważkość”

Paulina Kubas, zestaw ze spektaklu „Nieważkość”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Nowy Proxima w Krakowie
Paulina Kubas, zestaw ze spektaklu „Nieważkość”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Nowy Proxima w Krakowie
Paulina Kubas, zestaw ze spektaklu „Nieważkość”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Nowy Proxima w Krakowie
Paulina Kubas, zestaw ze spektaklu „Nieważkość”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Nowy Proxima w Krakowie
Paulina Kubas, zestaw ze spektaklu „Nieważkość”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Nowy Proxima w Krakowie
Paulina Kubas, zestaw ze spektaklu „Nieważkość”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Nowy Proxima w Krakowie
Paulina Kubas, zestaw ze spektaklu „Nieważkość”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Nowy Proxima w Krakowie
Paulina Kubas, zestaw ze spektaklu „Nieważkość”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Nowy Proxima w Krakowie
Paulina Kubas, zestaw ze spektaklu „Nieważkość”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Nowy Proxima w Krakowie
Paulina Kubas, zestaw ze spektaklu „Nieważkość”, reż. Wojciech Faruga, Teatr Nowy Proxima w Krakowie

Finaliści KFT IV edycja / kat. B – Martin Raphaël Martiq „Wyjeżdżamy”

Martin Raphaël Martiq, zestaw ze spektaklu „Wyjeżdżamy”, reż. Krzysztof Warlikowski, Nowy Teatr w Warszawie
Martin Raphaël Martiq, zestaw ze spektaklu „Wyjeżdżamy”, reż. Krzysztof Warlikowski, Nowy Teatr w Warszawie
Martin Raphaël Martiq, zestaw ze spektaklu „Wyjeżdżamy”, reż. Krzysztof Warlikowski, Nowy Teatr w Warszawie
Martin Raphaël Martiq, zestaw ze spektaklu „Wyjeżdżamy”, reż. Krzysztof Warlikowski, Nowy Teatr w Warszawie
Martin Raphaël Martiq, zestaw ze spektaklu „Wyjeżdżamy”, reż. Krzysztof Warlikowski, Nowy Teatr w Warszawie
Martin Raphaël Martiq, zestaw ze spektaklu „Wyjeżdżamy”, reż. Krzysztof Warlikowski, Nowy Teatr w Warszawie
Martin Raphaël Martiq, zestaw ze spektaklu „Wyjeżdżamy”, reż. Krzysztof Warlikowski, Nowy Teatr w Warszawie
Martin Raphaël Martiq, zestaw ze spektaklu „Wyjeżdżamy”, reż. Krzysztof Warlikowski, Nowy Teatr w Warszawie
Martin Raphaël Martiq, zestaw ze spektaklu „Wyjeżdżamy”, reż. Krzysztof Warlikowski, Nowy Teatr w Warszawie
Martin Raphaël Martiq „Aktorka”, Nowy Teatr w Warszawie (w przypadku tego zdjęcia Jury skorzystało z zapisu Regulaminu punkt VI, podpunkt 3 o możliwości „przeniesienia zdjęcia do innej kategorii niż zaproponowana przez Uczestnika”)

Finaliści KFT IV edycja / kat. B – Tobiasz Papuczys „Wściekły człowiek. Wariacje w obronie gniewu”

Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Wściekły człowiek. Wariacje w obronie gniewu”, reż. Matej Matejka, Studio Matejka i Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Wściekły człowiek. Wariacje w obronie gniewu”, reż. Matej Matejka, Studio Matejka i Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Wściekły człowiek. Wariacje w obronie gniewu”, reż. Matej Matejka, Studio Matejka i Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Wściekły człowiek. Wariacje w obronie gniewu”, reż. Matej Matejka, Studio Matejka i Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Wściekły człowiek. Wariacje w obronie gniewu”, reż. Matej Matejka, Studio Matejka i Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Wściekły człowiek. Wariacje w obronie gniewu”, reż. Matej Matejka, Studio Matejka i Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Wściekły człowiek. Wariacje w obronie gniewu”, reż. Matej Matejka, Studio Matejka i Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Wściekły człowiek. Wariacje w obronie gniewu”, reż. Matej Matejka, Studio Matejka i Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Wściekły człowiek. Wariacje w obronie gniewu”, reż. Matej Matejka, Studio Matejka i Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

Finaliści KFT IV edycja / kat. B – Tobiasz Papuczys „Państwo”

Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Państwo”, reż. Krzysztof Garbaczewski, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Państwo”, reż. Krzysztof Garbaczewski, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Państwo”, reż. Krzysztof Garbaczewski, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Państwo”, reż. Krzysztof Garbaczewski, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Państwo”, reż. Krzysztof Garbaczewski, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Państwo”, reż. Krzysztof Garbaczewski, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Państwo”, reż. Krzysztof Garbaczewski, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Państwo”, reż. Krzysztof Garbaczewski, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Państwo”, reż. Krzysztof Garbaczewski, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Państwo”, reż. Krzysztof Garbaczewski, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław

Finaliści KFT IV edycja / kat. B – Tobiasz Papuczys „Don K.”

Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Wściekły człowiek. Wariacje w obronie gniewu”, reż. Matej Matejka, Studio Matejka i Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Don K.”, reż. Teo Dumski, Could Theater we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Don K.”, reż. Teo Dumski, Could Theater we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Don K.”, reż. Teo Dumski, Could Theater we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Don K.”, reż. Teo Dumski, Could Theater we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Don K.”, reż. Teo Dumski, Could Theater we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Don K.”, reż. Teo Dumski, Could Theater we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Don K.”, reż. Teo Dumski, Could Theater we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Don K.”, reż. Teo Dumski, Could Theater we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Don K.”, reż. Teo Dumski, Could Theater we Wrocławiu
Tobiasz Papuczys, zestaw ze spektaklu „Don K.”, reż. Teo Dumski, Could Theater we Wrocławiu

Finaliści KFT IV edycja / kat. B – Dawid Ścigalski „W ogień”

Dawid Ścigalski, zestaw ze spektaklu „W ogień”, reż. Wojtek Klemm, Festiwal Genius Loci
Dawid Ścigalski, zestaw ze spektaklu „W ogień”, reż. Wojtek Klemm, Festiwal Genius Loci
Dawid Ścigalski, zestaw ze spektaklu „W ogień”, reż. Wojtek Klemm, Festiwal Genius Loci
Dawid Ścigalski, zestaw ze spektaklu „W ogień”, reż. Wojtek Klemm, Festiwal Genius Loci
Dawid Ścigalski, zestaw ze spektaklu „W ogień”, reż. Wojtek Klemm, Festiwal Genius Loci
Dawid Ścigalski, zestaw ze spektaklu „W ogień”, reż. Wojtek Klemm, Festiwal Genius Loci
Dawid Ścigalski, zestaw ze spektaklu „W ogień”, reż. Wojtek Klemm, Festiwal Genius Loci
Dawid Ścigalski, zestaw ze spektaklu „W ogień”, reż. Wojtek Klemm, Festiwal Genius Loci
Dawid Ścigalski, zestaw ze spektaklu „W ogień”, reż. Wojtek Klemm, Festiwal Genius Loci
Dawid Ścigalski, zestaw ze spektaklu „W ogień”, reż. Wojtek Klemm, Festiwal Genius Loci

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności