fbpx
Struktura teatru a struktura spektaklu | dr Kamila Lewandowska

Struktura teatru a struktura spektaklu | dr Kamila Lewandowska

Wyniki pilotażowego badania dotyczącego polityki teatralnej

Badanie kwestionariuszowe zostało przeprowadzone w 2015 roku w ramach projektu Struktura teatru a struktura spektaklu realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.

Badanie zostało przeprowadzone wśród organizatorów teatrów narodowych i samorządowych. Ankiety wysłane zostały w marcu i kwietniu 2015 do urzędów miast, samorządów wojewódzkich oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (łącznie 54 organizatorów). Rozpowszechniona wśród respondentów ankieta dotyczyła tego, jak rozumieją oni politykę teatralną, którą twórcy badania definiują jako „działania i decyzje organizatorów względem podległych im teatrów”. Badanie przeprowadził zespół ds. polityk teatralnych, który tworzą reprezentanci Akademii Teatralnej i Instytutu Teatralnego a także niezależni eksperci, naukowcy i praktycy.

Opracowanie zawiera wnioski płynące z badania, wzbogacone o cytaty fragmentów odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności