fbpx
Konkurs na najlepszą mgr | 2016/2017

Konkurs na najlepszą mgr | 2016/2017

Nagroda główna trafiła do Błażeja Tokarskiego, autora pracy "'Zakonne siostry są siostrami twymi’. Twórczość dramatyczna św. Teresy z Lisieux w kontekście mitu Joanny d'Arc i mistyki kobiecej".
Wyniki Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie | 2016/2017

 

Jury w składzie: prof. dr hab. Małgorzata Leyko (przewodnicząca), dr hab. Dorota Fox i dr hab. Iwona Kurz po lekturze 33 prac magisterskich nadesłanych na konkurs i dyskusji na posiedzeniu w dniu 8 marca 2018 roku przyznało:

Nagrodę główną w wysokości 3000 zł Błażejowi Tokarskiemu, autorowi pracy „’Zakonne siostry są siostrami twymi’. Twórczość dramatyczna św. Teresy z Lisieux w kontekście mitu Joanny d’Arc i mistyki kobiecej” napisanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr. hab. Tadeusza Kornasia;

II Nagrodę w wysokości 2000 zł Marii Babickiej, autorce pracy Nic o nas bez nas’ – o postrzeganiu teatru
przez młodzież”
napisanej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Dudkiewicz;

III Nagrodę w wysokości 1500 zł Zofii Gustowskiej, autorce pracy „Dramaturgia dealu. Analiza i interpretacja wybranych tekstów Bernarda-Marie Koltesa” napisanej na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie pod kierunkiem dr. Piotra Gruszczyńskiego;

Nagrodę specjalną im. Jerzego Gota za pracę z zakresu historii teatru polskiego (w wysokości 2000 zł) Alicji Czyczel za pracę Dokumentacja publiczności Akademii Ruchu. Analiza wybranych realizacji z lat 1972-1983″ powstałą pod kierunkiem dr hab. Doroty Sajewskiej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Jury przyznało także 4 wyróżnienia (po 1000 zł każde):

Beacie Kustrze za pracę „Hegemon pamięci. Spektakle powstałe na zamówienie Muzeum Powstania Warszawskiego jako próba redefinicji mitu powstania warszawskiego” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Niziołka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Pawłowi Mrowińskiemu za pracę ‘I wtedy nadszedł ów straszny Oktober’. Egzekucje publiczne w Warszawie (październik 1943 – luty 1944). Ujęcie performatywne” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Kochanowskiego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego;

Karolinie Okurowskiej za pracę Relacje między aktorem i lalką w najnowszym teatrze lalek” napisaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Gołaczyńskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

Marcie Streker za pracę Analiza sztuki reżyserskiej Michała Zadary” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława Kocura na Wydziale Lalkarskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego – Filia we Wrocławiu.

Jury zadecydowało o nieprzyznaniu Nagrody specjalnej  im. Sławomira Świontka dla najlepszej pracy z zakresu teorii teatru w związku z brakiem pracy o tej tematyce.


 

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności