fbpx
Rezydencje Artystyczne Instytutu Teatralnego | edycja III

Rezydencje Artystyczne Instytutu Teatralnego | edycja III

Trzecia edycja Programu Rezydencji Artystycznych dla twórczyń i twórców z Białorusi i Ukrainy
O programie

W Ukrainie toczy się krwawa wojna, w Białorusi wolni artyści i działacze prześladowani są przez reżim. Dlatego – w kolejnym już roku – chcemy wesprzeć ukraińskich i białoruskich ludzi teatru, którzy nie mogą pracować w swoich ojczyznach.

O zainicjowaniu programu rezydencji zdecydowaliśmy w 2021 roku w związku z represjami wobec twórczyń i twórców teatralnych w Białorusi. We współpracy z teatrami i instytucjami kultury w całej Polsce umożliwiliśmy swobodną twórczość artystyczną zarówno praktykom, jak i teoretykom teatru.

Otwarta zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała, że w trybie pilnym – dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w 2022 roku udało się poszerzyć program rezydencji o twórczynie i twórców z Ukrainy, ponieważ pośród osób szukających w Polsce bezpieczeństwa i tymczasowego domu były także osoby zawodowo związane z teatrem. (Więcej o ukraińskim teatrze na uchodźstwie można przeczytać w artykule Anastasji Haishenets)

W roku 2023 ponownie ogłaszamy program rezydencji artystycznych, aby tradycje ukraińskiego i białoruskiego teatru mogły nie tylko przetrwać, ale także aktywnie się rozwijać.

Kto i na jakich zasadach może włączyć się w nasze działanie?

Główną ideą rezydencji artystycznych jest łączenie ukraińskich i białoruskich ludzi teatru z polskimi organizacjami i instytucjami kultury, a także tworzenie sieci kontaktów i realnych szans na podjęcie współpracy zawodowej.

Aby nasze działanie przyniosło oczekiwane efekty, w pierwszym etapie musimy stworzyć jak najszerszą bazę podmiotów działających w Polsce, które gotowe są przyjąć rezydentki i rezydentów. Dlatego kierujemy nasze zaproszenie nie tylko do teatrów, ale także do ośrodków kultury, fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji prowadzących działalność artystyczną.

Do udziału w programie zgłosić się mogą instytucje lub organizacje z siedzibą w Polsce o dowolnej formie organizacyjnej, prowadzące działalność związaną z teatrem i deklarujące gotowość przyjęcia co najmniej jednego twórcy lub twórczyni z Ukrainy lub Białorusi do odbycia rezydencji artystycznej. Lista Instytucji Przyjmujących będzie zamieszczona na stronie programu i uaktualniana na bieżąco.

Zasady rezydencji

Rezydencja artystyczna może trwać od jednego do trzech miesięcy. W jej trakcie twórczyni lub twórca znajduje się pod merytoryczną opieką instytucji przyjmującej. Zakres i szczegóły rezydencji są ustalane bezpośrednio pomiędzy rezydentem a instytucją przyjmującą. W ramach programu organizator (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego) zwraca osobom odbywającym rezydencje koszty utrzymania w wysokości określonej w Regulaminie, a instytucjom przyjmującym koszty obsługi merytorycznej.

W ramach programu rezydencji w roku 2023 przewidziany jest pobyt w Polsce w sumie 60 twórczyń i twórców z Ukrainy i Białorusi.


HARMONOGRAM:

  • I ETAP: od 31 stycznia do 28 lutego 2023 | rejestracja Instytucji Przyjmujących – tworzenie sieci polskich instytucji kultury, które zdecydowały się włączyć do programu;
  • II ETAP: od 13 do 28 lutego 2023 | rozpoczęcie naboru przyszłych rezydentek/rezydentów;
  • 1 kwietnia – 30 czerwca 2023 r. oraz 1 września – 30 listopada | rezydencje twórczyń i twórców teatralnych z Ukrainy i Białorusi w polskich teatrach, organizacjach i instytucjach kultury.

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności