fbpx
TACE – Theatre Architecture in Central Europe

TACE – Theatre Architecture in Central Europe

Theatre Architecture in Central Europe (TACE) był trzyletnim (trwającym od lutego 2008 do stycznia 2011) projektem z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego, realizowanym w ramach programu Unii Europejskiej Kultura 2000. Głównym celem projektu było zaprezentowanie istniejącej wiedzy na temat architektury teatralnej w Europie Środkowej.

Dzięki współpracy między ośrodkami badawczymi i dokumentacyjnymi z pięciu krajów, historia rozwoju architektury teatralnej w poszczególnych częściach Europy Środkowej została przedstawiona na szerszym tle całego regionu.

Projekt kierowany był przez Teatr Narodowy w Pradze (Národní divadlo Praha).
Współorganizatorzy: Instytut Teatralny w Bratysławie (Divadelný ústav Bratislava), Węgierskie Muzeum i Instytut Teatralny (Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet), Muzeum Teatralne w Lublanie (Slovenski gledališki muzej) oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

1. baza danych – elektroniczne archiwum architektury teatralnej www.theatre-architecture.eu/db;

2. publikacja „Beyond Everydayness. Theatre Architecture in Central Europe” – obszerna, bogato ilustrowana monografia w języku angielskim na temat rozwoju przestrzeni teatralnej w Europie Środkowej;

3. sympozjum „Prostor in igra” – tematem spotkania była rozmowa na temat przestrzeni w teatrze eksperymentalnym drugiej połowy XX wieku, Lubljana 26–28 listopada 2009

4. publikacja „Occupying Spaces. Experimental Theatre In Central Europe 1950–2010” – publikacja poświęcona przestrzeni teatralnej koncentrująca się na teatrze w miejscach nieteatralnych;

5. wystawa „Beyond Everydayness. Theatre Architecture in Central Europe” – duża, podróżująca wystawa prezentująca najważniejsze zabytki i rozwój form architektury teatralnej w krajach biorących udział w projekcie;

6. warsztat I – „Ochrona zabytków i ich rekonstrukcja” – warsztat dla studentów konserwacji zabytków i architektury polegający na stworzeniu koncepcji restauracji zabytkowego budynku teatralnego, Lublin 16–25 sierpnia 2010;

7. warsztat II – „Architektura teatralna: wizje i możliwości” – celem warsztaTu było stworzeniu projektu nowego budynku teatralnego dla stolicy Słowenii, Ljubljana 18–20 marca 2009

STRONA INTERNETOWA:
theatre-architecture.eu

KONTAKT:

Monika Żytkowiak
tel. +48 22 501 70 11
monika.zytkowiak@instytut-teatralny.pl

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności