fbpx
Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór tekstów źródłowych

Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór tekstów źródłowych

Teksty programowe artystów historycznej awangardy teatralnej z 11 krajów – od Bułgarii po Węgry – poprzedzone obszernymi wstępami współczesnych badaczy.
Nakładem Wydawnictwa Instytutu Teatralnego ukazał się antologia „Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór tekstów źródłowych” pod red. Ewy Guderian-Czaplińskiej i Małgorzaty Leyko. Znalazły się w niej teksty programowe, w większości nietłumaczone wcześniej na język polski, artystów historycznej awangardy teatralnej z 11 krajów – od Bułgarii po Węgry – poprzedzone obszernymi wstępami współczesnych badaczy. Książkę można kupić w księgarni „Prospero” IT oraz na stronie prospero.e-teatr.pl.

 

Ten – ponad czterystustronicowy – tom tekstów i rozpraw (…) jest inicjatywą wydawniczą naukowo ważną, merytorycznie doniosłą i poznawczo atrakcyjną. Zawiera oprócz tekstów stricte redakcyjnych (wstęp, biogramy autorów wstępów do poszczególnych cząstek książki, nota edytorska i indeks) rozdziały poświęcone kulturze i awangardowej sztuce teatralnej jedenastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier (…) Każda część narodowa poprzedzona jest kompetentnym, autorskim, współczesnym opracowaniem historyczno-rekonstrukcyjnym, prezentującym generalia teatru awangardowego, kontekst społeczno-kulturowy, ogólną sytuację w teatrze i główne propozycje o nowatorskim charakterze. Potem następują teksty z epoki, wskazujące na zasadnicze idee i pomysły o postulatywnym wprost bądź pośrednio charakterze, a także prezentujące recepcję awangardowego teatru. Pośród autorów dostrzegamy główne dla awangardy tamtych lat nazwiska, takie jak Geo Milew, Emil Frantiśek Burian, Andrzej Pronaszko, Witold Wandurski, Benjamin Fundoianu, H.M. Maxy, Laszlo Moholy-Nagy, Marko Tereszczenko, świadczące o zainteresowaniach głównych prawodawców awangardy nowoczesnym teatrem jako ważnym elementem nowatorstwa awangardowego sztuki (…)
– prof. dr hab. Grzegorz Gazda


Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór tekstów źródłowych

red. Ewa Guderian-Czaplińska, Małgorzata Leyko
Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ISBN/ISSN: 978-83-63276-90-04
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 502
Oprawa: Broszura ze skrzydełkami

Książka dostępna jest w księgarni PROSPERO Instytutu Teatralnego w cenie 45 zł.

–> PRZEJDŹ NA STRONĘ KSIĘGARNI

Spis treści

Słowo wstępne

Bułgaria: wybór tekstów
Kamelia Nikolova – Bułgarska awangarda teatralna
Geo Milew – Sztuka teatru
Chrisan Cankow – Konspekt reżyserski sztuki Mieszczanin szlachcicem (fragmenty). Groteska w czterech aktach i jednym obrazie. Balet, tańce i pieśni

Chorwacja: wybór tekstów
Boris Senker – Awangardowe tendencje w teatrze chorwackim
Josip Kulundžić – Nowy teatr
Branko Gavella – Teoria aktorstwa [Drogi do nowego teatru; Reżyseria, krytyka i publiczność. Przedmowa; Aktorstwo. Problemy teatralne]

Czechy: wybór tekstów
Martin Bernátek, Anna Hejmová, Jan Jiřík – Praca nad nowym światem. Teatr Emila Františka Buriana
Emil František Burian – Zamiećcie scenę
Emil František Burian – Teatr Pracy: studium przestrzeni teatralnej (wstęp)

Litwa: wybór tekstów
Martynas Petrikas, Asta Petrikienė – Antanas Sutkus i paradoks litewskiej awangardy teatralnej
Antanas Sutkus – Kilka momentów rozwoju teatru
Antanas Sutkus – Element scenograficzny w teatrze

Łotwa: wybór tekstów
Edīte Tišheizere – Teatr awangardowy na Łotwie: Eduards Smiļģis, Jānis Munic i Teatr Dailes
Deklaracja Teatru Dailes
Jānis Muncis – Zadania Teatru Dailes na przyszłość

Polska: wybór tekstów
Dariusz Kosiński – (Re)Forma. Zasadnicze idee i cechy charakterystyczne polskiej awangardy teatralnej
Witold Wandurski – Forma istotą twórczości teatralnej
Andrzej Pronaszko – Odrodzenie teatru

Rumunia: wybór tekstów
Igor Mocanu – Rumuńska awangarda teatralna w czasopismach kulturalnych lat 20. XX wieku
Benjamin Fundoianu – Nowy teatr: Wyspa. Manifest
M.H. Maxy – Reżyseria – dekoracja – kostium

Słowacja: wybór tekstów
Martina Mašlárová – Nieżyczliwość historii wobec awangardy słowackiej
Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda – „prywatne listy fulli i galandy” (nr 1, 2, 3-4)
Viktor Šulc – Pseudoformy i plusz krytyki

Słowenia: wybór tekstów
Ana Kocjančič – My – słoweńska awangarda teatralna
Fran Žižek – Ailuzjonizm
Ferdo Delak – Współczesna scena

Ukraina: wybór tekstów
Hanna Veselovska – Aktorskie przetworzenie i sztuka przedstawienia w ukraińskiej awangardzie teatralnej
Łeś Kurbas – List teatralny
Marko Tereszczenko – Sztuka przedstawienia
Marko Tereszczenko – Sztuka przedstawienia (budowa i metody pracy)

Węgry: wybór tekstów
Zoltán Imre – (Re)wizje. Eksperymenty węgierskiej awangardy
Ödön Palasovszky, Iván Hevesy – Manifest 1922
László Moholy-Nagy – Teatr totalny teatrem przyszłości

Autorzy wstępów i współtwórcy antologii

Nota edytorska

Indeks nazwisk


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności