Projekty

DRAMATOPISANIE

DRAMATOPISANIE to rozpoczęty w 2020 program stypendialny służący wspieraniu polskiej dramaturgii współczesnej. W jego pierwszej odsłonie kapituła konkursu w składzie: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Jacek Kopciński, Jarosław Cymerman i Wawrzyniec Kostrzewski zdecydowała o przyznaniu półrocznych stypendiów (każde w wysokości 30 tys. złotych) Antoninie Grzegorzewskiej oraz duetowi Gabriela Muskała/Monika Muskała.

Konkurs, pomyślany jako program dwuletni, ma dwie odsłony - jedna skierowana jest do dramatopisarzy, a druga do teatrów.

W pierwszym etapie typowane są nazwiska pisarzy mających szansę otrzymać półroczne stypendium w wysokości 5 tys. zł netto miesięcznie. Jak przebiega typowanie? Najpierw wyboru dokonują kierownicy literaccy i dramaturdzy z 10 teatrów (w pierwszej edycji konkursu były to: Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Teatr Współczesny we Wrocławiu, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Teatr Ateneum w Warszawie, TR Warszawa, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr Nowy w Poznaniu), tworzący zespół Selekcjonerów. Selekcjonarzy rekomendują autorów Kapitule, która w kolejnym kroku wskazuje nazwiska potencjalnych stypendystów. W pierwszej edycji DRAMATOPISANIA w tym gronie znaleźli się: Mariusz Bieliński, Andrzej Błażewicz, Magdalena Drab, Antonina Grzegorzewska, Jarosław Jakubowski, Dorota Masłowska, Weronika Murek, Amanita Muskaria, Artur Pałyga, Marek Pruchniewski, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Rafał Wojasiński, Maciej Wojtyszko i Maria Wojtyszko.

W I etapie konkursu Kapituła w składzie: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Jacek Kopciński (przewodniczący), Jarosław Cymerman i Wawrzyniec Kostrzewski wybrała spośród nich dwie dramatopisarki, które otrzymały półroczne stypendia w wysokości 30 tys. zł. W ramach stypendiów powstały dwie sztuki: „Ciemna woda” autorstwa Amanity Muskarii i „La Pasionaria” Antoniny Grzegorzewskiej.

II etap konkursu polega na wyłonieniu reżyserów i teatrów publicznych, którzy we współpracy z Instytutem Teatralnym zrealizują spektakl oparty na jednym z dwóch dzieł dramatycznych powstałych przy realizacji I etapu konkursu. Teksty sztuk dostępne są na stronie internetowej Instytutu Teatralnego oraz na stronie e-teatru.

Eksplikację reżyserską spektaklu o objętości trzech stron maszynopisu (3-4 tysiące znaków), należy złożyć w formie elektronicznej na adres: dramatopisanie@instytut-teatralny.pl do 31 stycznia 2021 roku. Kapituła dokona oceny zgłoszeń, kierując się następującymi kryteriami: reżyserska interpretacja dramatu, koncepcja inscenizacji tekstu (proponowana obsada, scenografia i kostiumy, muzyka, choreografia, efekty medialne), całościowa wizja spektaklu. Do 28 lutego 2021 roku Kapituła wybierze do współpracy maksymalnie trzy teatry publiczne. Instytut Teatralny przeznaczy na realizację spektaklu w każdym z teatrów 50 tys. zł brutto. Wybrane teatry zawrą z Instytutem Teatralnym umowę, której przedmiotem będzie określenie zasad współpracy.

DRAMATOPISANIE ma charakter zamknięty w odróżnieniu od innych funkcjonujących w Polsce konkursów skierowanych do dramatopisarzy, które polegają najczęściej na otwartym naborze i ocenie gotowych tekstów. "Zorientowaliśmy się, że te ważne i istotne konkursy wymagają pewnego uzupełnienia" - mówi Jacek Kopciński, pomysłodawca projektu i przewodniczący Kapituły - "Praca nad tekstem dramatycznym wymaga czasu, skupienia, oderwania od innych rzeczy. To stypendium ma wyjść tym potrzebom naprzeciw”.

Sztuki powstałe w ramach stypendium zostaną wydane nakładem Wydawnictwa Instytutu Teatralnego i wystawione przez trzy teatry, które otrzymają na ten cel dofinansowanie w wysokości 50 tys. złotych każdy. Dofinansowanie inscenizacji również będzie odbywać się w drodze konkursu. Tutaj rywalizować będą ze sobą reżyserzy, którzy złożą swoje eksplikacje.

Celem DRAMATOPISANIA jest wspieranie najzdolniejszych polskich autorów sztuk współczesnych poprzez stworzenie im dogodnych warunków pracy, popularyzacja ich osiągnięć i upowszechnianie wiedzy o polskim dramacie współczesnym. Program ma doprowadzić do powstania, publikacji, opracowania i prapremierowej inscenizacji nowych tekstów dramatycznych o wysokich walorach artystycznych.

Organizatorem DRAMATOPISANIA jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a środki na jego realizację pochodzą z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TEKSTY DRAMATÓW:

Antonina Grzegorzewska, "La Pasionaria”

Kolaże do "La Pasionarii"

Amanita Muskaria, "Ciemna Woda"

Szczegóły projektu dostępne w poniższych regulaminach.

REGULAMIN konkursu na stworzenie utworu literackiego:

 

REGULAMIN współpracy Instytutu Teatralnego z teatrami:

  

Aneks nr 2 do Regulaminu współpracy z teatrami:

Autorzy i wykonawcy projektu:

prof. Jacek Kopciński – pomysłodawca, przewodniczący Kapituły i kierownik projektu

Maria Stępkowska – koordynacja organizacyjna

Kontakt:

dramatopisanie@instytut-teatralny.pl

DRAMATOPISANIE KROK PO KROKU:

DRAMATOPISANIE - I EDYCJA

W połowie maja 2020 zakończył pierwszy etap I edycji DRAMATOPISANIA, w którym wytypowano nazwiska pisarzy mających szansę otrzymać półroczne stypendium w wysokości 5 tys. zł netto miesięcznie. W gronie tym znaleźli się: Mariusz Bieliński, Andrzej Błażewicz, Magdalena Drab, Antonina Grzegorzewska, Jarosław Jakubowski, Dorota Masłowska, Weronika Murek, Amanita Muskaria, Artur Pałyga, Marek Pruchniewski, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Rafał Wojasiński, Maciej Wojtyszko i Maria Wojtyszko.

"Wybrani przez nas autorzy są reprezentantami różnych poetyk. Nie kierowaliśmy się upodobaniem do jednej formy dramatycznej" - podkreśla pomysłodawca konkursu Jacek Kopciński - "Interesuje nas ta dramaturgia, która jest z jednej strony autorskim projektem językowym i literackim, a z drugiej strony dotyka czegoś, co Anna Augustynowicz nazwała dramatem egzystencjalnym, który przeżywamy indywidualnie i wspólnie, ale jednocześnie takim, który nie został jeszcze sklasyfikowany i nazwany. Żeby znaleźć te nowe kategorie egzystencjalne, warto odwołać się do różnych języków literackich i teatralnych".

II etap konkursu polega na wyłonieniu reżyserów i teatrów publicznych, którzy we współpracy z Instytutem Teatralnym zrealizują spektakl oparty na jednym z dwóch dzieł dramatycznych powstałych przy realizacji I etapu konkursu. Na eksplikację reżyserską spektaklu o objętości trzech stron maszynopisu (3-4 tysiące znaków), należy złożyć w formie elektronicznej na adres: dramatopisanie@instytut-teatralny.pl do 31 stycznia 2021 roku (nowy termin). Kapituła dokona oceny zgłoszeń, kierując się następującymi kryteriami: reżyserska interpretacja dramatu, koncepcja inscenizacji tekstu (proponowana obsada, scenografia i kostiumy, muzyka, choreografia, efekty medialne), całościowa wizja spektaklu. Do 28 lutego 2021 roku Kapituła wybierze do współpracy maksymalnie trzy teatry publiczne. Instytut Teatralny przeznaczy na realizację spektaklu w każdym z teatrów 50 tys. zł brutto. Wybrane teatry do zawrą z Instytutem Teatralnym umowę, której przedmiotem będzie określenie zasad współpracy.

Aktualności

zobacz wszystkie

DRAMATOPISANIE. Nowy program stypendialny IT

15.05

W Instytucie Teatralnym rusza DRAMATOPISANIE - program stypendialny skierowany do dramatopisarzy i teatrów służący wspieraniu polskiej dramaturgii współczesnej.

czytaj dalej

DRAMATOPISANIE - STYPENDYŚCI: Grzegorzewska / Muskaria

29.05

Antonina Grzegorzewska oraz Amanita Muskaria zostały pierwszymi stypendystkami programu DRAMATOPISANIE, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

czytaj dalej

DRAMATOPISANIE część II. Czekamy na zgłoszenia reżyserów

08.12

Na eksplikacje reżyserskie, przygotowane w oparciu o teksty laureatek – Amanity Muskarii i Antoniny Grzegorzewskiej – czekamy do 15 stycznia 2021.

czytaj dalej