fbpx
Publikacje

Publikacje Instytutu Teatralnego

 

 

Naszym celem jest wspieranie rodzimej refleksji poświęconej sztuce scenicznej, w tym w szczególności teatrowi polskiemu, a także przedstawieniom kulturowym i performansom. Interesuje nas teatr jako medium spraw publicznych, mechanizmów wyłaniania i przepracowywania tożsamości i świadomości zbiorowej, ujawniania afektów decydujących o dynamice kultury i życia zbiorowego.

Ważnym obszarem jest także refleksja metodologiczna, wzbogacająca naukę o teatrze i włączająca ją w szeroki kontekst współczesnej humanistyki.

Innym istotnym nurtem są książki poświęcone krytyce instytucjonalnej i systemom organizacji teatrów na świecie.

Wydawnictwo wznawia też klasyczne pozycje polskiej teatrologii oraz przygotowuje edycje pism ważnych postaci polskiego teatru.

Większość publikacji Wydawnictwa jest efektem prowadzonych w Instytucie Teatralnym programów naukowych.

wydawnictwo.instytut-teatralny.pl

Zakup zdjęć (plików cyfrowych) dokumentujących przedstawienia operowe realizowane w latach 1995 – 2016 w ramach Opery Wrocławskiej, których autorem jest wybitny fotograf teatralny p. Marek Grotowski.


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności