fbpx
Konkurs na najlepszą mgr | 2022/2023

Konkurs na najlepszą mgr | 2022/2023

Celem Konkursu jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, performatyki i nauki o widowiskach.
Jesteś absolwentem kierunku humanistycznego i obroniłeś pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze w mijającym roku akademickim lub planujesz się jeszcze obronić? Ten konkurs jest dla Ciebie – na zgłoszenia czekamy do 31 października 2023.

 

Celem Konkursu jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, performatyki i nauki o widowiskach, wsparcie najbardziej utalentowanych spośród nich na wczesnych etapach kariery badawczej, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach. W Konkursie mogą brać udział prace magisterskie spełniające wymagania opisane w Regulaminie zamieszczonym poniżej.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi tradycyjnie 27 marca 2024, kiedy obchodzić będziemy 62. Międzynarodowy Dzień Teatru.

Zgłoszenia (zawierające prace i formularze zgłoszeniowe) należy przesyłać do 31 października 2023 roku w dwóch formach:

  1. w formie papierowej (na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 1, z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską”),
  2. w formie elektronicznej (na adres mailowy: konkurs.magisterski@instytut-teatralny.pl).

Decyduje data stempla pocztowego oraz data wysłania wiadomości e-mail.


 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności