Projekty

Pedagogika Teatru - STUDIA PODYPLOMOWE

Ruszył nabór na dwuletnie studia podyplomowe Pedagogika Teatru. Zgłoszenia na studia w roku akademickim 2020/2021 przyjmowane będą do 18 września 2020 roku.

Inicjatorem studiów Pedagogika Teatru był Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, który nawiązał współpracę z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia stanowią odpowiedź na duże zainteresowanie instytucji publicznych projektami z zakresu edukacji teatralnej i wywodzą się z polskich doświadczeń teatru współczesnego (zwłaszcza społecznego) i edukacji teatralnej oraz niemieckiej pedagogiki teatru.

Studia podyplomowe PEDAGOGIKA TEATRU łączą praktykę teatralną z refleksją o kulturze współczesnej. Na program składają się różnorodne warsztaty teatralne i zajęcia poświęcone m.in. alternatywnym modelom edukacji, psychologii rozwojowej, pracy projektowej. Studenci uczestniczą w wizytach studyjnych w teatrach instytucjonalnych i offowych oraz spotykają się z wybitnymi twórcami i badaczami.

Bogaty program zajęć kształtują wybitni prowadzący, wywodzący się z różnych ośrodków akademickich, np. Uniwersytetu Warszawskiego (dr Zofia Dworakowska, dr Ewelina Godlewska-Byliniak), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (prof. Dobrochna Ratajczakowa, dr Julita Wójcik). Są wśród nich doświadczeni praktycy: Konrad Dworakowski, Justyna Łagowska, Justyna Sobczyk, Bogumiła Stachurska, Wojtek Ziemilski, a także Teatr Chorea, Grupa Studnia O., Stowarzyszenie Pedagogów Teatru.

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich – humanistycznych i artystycznych – z różnych grup wiekowych i społecznych. Do słuchaczy Pedagogiki Teatru należą artyści, nauczyciele, pracownicy teatrów, animatorzy kultury, którzy w swojej pracy zawodowej: prowadzą grupy teatralne, planują zajmować się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą lub chcą realizować autorskie programy edukacyjne i animacyjne. Należą do nich zarówno osoby stawiające pierwsze zawodowe kroki, jak  i doświadczeni praktycy, dla których stanowią one kolejne doświadczenie edukacyjne i umożliwiają autorefleksję dotyczącą dotychczasowej działalności.

Absolwenci Pedagogiki Teatru mogą znaleźć zatrudnienie w domach kultury, szkołach, zakładać organizacje pozarządowe, działać w obszarze teatru offowego, a także w rozmaitych instytucjach kulturalnych, które coraz częściej otwierają się na działania z obszaru edukacji teatralnej. Pomysłodawcy studiów kładą szczególny nacisk, by ich absolwenci byli przygotowani do realizacji własnych inicjatyw także od strony organizacyjnej i finansowej.

Zgłoszenia na studia przyjmowane są do 18 września 2020. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 24 i 25 września 2020.

Pierwsze zajęcia ruszą w październiku - zjazdy odbywać się będą co 2 tygodnie, w soboty i niedziele. Całe studia trwają dwa lata (4 semestry), a ich koszt to 1200 zł za semestr, 4800 zł za całe studia.

>>>> Rejestracja przez system IRK

KONTAKT:

Instytut Kultury Polskiej UW

TEL., E-MAIL:

22 55 24 505,

22 55 20 884,

podyplomowe.ikp@uw.edu.pl